Difuzní astrocytom: prognóza a úplné uzdravení

Difuzní astrocytom je gliální maligní novotvar, který se vyskytuje v astrocytech, stellate buněk zodpovědných za funkci a ochranu nervové tkáně. Specifické etiologické faktory, které spouštějí růst nádoru, nejsou známy. Odborníci naznačují, že difuzní astrocytom se objevuje na pozadí negativních účinků několika negativních faktorů najednou, včetně účinku záření na buňky těla. Patologické procesy mohou vyvolat různé genetické abnormality. Charakteristickým morfologickým znakem astrocytomů je absence hranic se sousední hmotou mozku. Povaha růstu nádoru je difuzně infiltrativní. Prognóza je nejméně příznivá pro astrocytom 2. stupně. Délka života pacienta však závisí na účinnosti použitých léčebných metod a době hledání lékařské pomoci. U astrocytomu stupně 2 nebo více je prognóza podmíněně nepříznivá, zejména u starších pacientů s komorbiditami.

Příčiny difuzního astrocytomu

Přesné důvody vzniku difúzního astrocytomu nelze stanovit. Tento novotvar má multifaktoriální etiologii a objevuje se vlivem několika negativních faktorů. Zvýšená tendence růstu gliových novotvarů byla zaznamenána v megalopolise, ekonomicky vyspělých zemích, kde je život doprovázen vdechováním výfukových plynů a dalších potenciálně nebezpečných látek, kontaktem pokožky s ultrafialovým světlem, domácími chemikáliemi, obecným nebo místním ozářením. Podporuje progresi maligních nádorů nervového systému a neustálý pokles kvality lidské výživy: jídlo bohaté na chemické složky, karcinogeny, trans-tuky mohou vyvolat patologické změny v buňkách. Není však možné stanovit přesné příčiny nemoci. Specialisté mohou pouze zřejmě určit hlavní predispoziční faktory analýzou historie pacienta, posouzení jeho životního stylu a celkového zdraví.

Klasifikace astrocytomu

Existuje několik forem astrocytomů. Každá z nich má své vlastní morfologické rysy. Hlavní typy astrocytomů mozku:

 • fibrilární,
 • glioblastom,
 • pyelocytický,
 • hemistocytární,
 • protoplazmatický,
 • anaplastický,
 • subependymal,
 • mozkový mikrocystik.

Pyelocytický typ nádoru se označuje jako první stupeň malignity. Hemistocytární, protoplazmatické, fibrilární astrocytomy jsou neoplazmy, které jsou zahrnuty do skupiny druhého stupně malignity. Bez včasné a účinné léčby vedou k úmrtí pacienta v prvních letech po zjištění nemoci. Třetí stupeň malignity zahrnuje glioblastomy, anaplastické nádory. Jsou běžné, představují více než 50% všech takových formací. Specifický typ difuzního astrocytomu lze určit pouze pomocí komplexní diagnózy.

Klinické projevy

Astrocytom má různé klinické rysy. Mohou být obecné, místní a ústřední. Růst nádoru je doprovázen zvýšením intrakraniálního tlaku, podrážděním mozkových struktur a uvolňováním toxických sloučenin. Časté příznaky difuzního astrocytomu jsou následující: silná bolest hlavy trvalé povahy; dvojité vidění; snížená chuť k jídlu; zvracení; fyzická slabost; snížení kognitivních schopností, schopnost zapamatovat si informace. Závažnost symptomů astrocytomu závisí především na umístění a velikosti nádoru, jakož i na stupni jeho malignity..

V oblasti mozečku. Nádor může způsobit narušenou koordinaci pohybů. Podobný příznak se vyskytuje hlavně, když je nádor lokalizován v mozkové oblasti. U některých pacientů způsobuje růst astrocytomu výskyt určitých duševních poruch, nervozity, agresivity, nespavosti. Novotvar, jak se zvětšuje objem, začne mačkat sousední tkáně, narušovat jejich metabolismus a přispívat k ničení mozkových struktur. Výsledkem jsou fokální příznaky, které zahrnují svalovou slabost v končetinách, sníženou citlivost tkání.

V dočasném laloku. Když je nádor lokalizován v temporálním laloku, zhoršuje se řeč, snižuje se schopnost reprodukovat přijaté informace a znatelně se zhoršuje paměť. Někteří pacienti hlásí výskyt halucinací, včetně sluchových a chuťových typů. Tyto příznaky mohou být první poplachové zvonky, které naznačují růst maligního nádoru mozku. Když se objeví, stojí za to okamžitě kontaktovat odborníky a provést rozšířenou diagnostiku..

Mezi týlními a spánkovými laloky. Pokud je astrocytom umístěn mezi týlními a časnými laloky, objeví se poruchy zraku ve formě dvojitého vidění, tvorby závoje nebo mlhy. Když je v oblasti koruny lokalizován novotvar, zhoršují se jemné motorické dovednosti rukou.

Vyšetření na astrocytom

Astrocytom je diagnostikován neurochirurgem. Pacienti k němu nejčastěji přicházejí se stížnostmi na bolesti hlavy a dalšími souvisejícími příznaky. Pro výběr nejúčinnější léčebné taktiky se provádí komplexní vyšetření. Je důležité provést vysoce kvalitní diferenciální diagnostiku. To vám umožní určit typ novotvaru. Diagnóza astrocytomu zahrnuje použití následujících studií:

 • vypočítané magnetické rezonance mozku;
 • elektroencefalografie;
 • provádění angiografie;
 • posouzení funkčnosti vestibulárního aparátu pacienta;
 • oftalmoskopie;
 • histologie nádoru.

MRI a CT sken poskytují nejúplnější informace o místě lokalizace, velikosti novotvaru a stavu sousedních tkání. Stupeň malignity může být stanoven histologickým vyšetřením. Tkáň mozkového nádoru se odebírá během stereotaktické biopsie. Poté jsou pečlivě prostudovány v laboratoři a je uveden vhodný závěr..

Léčba

Chirurgická intervence. Hlavní léčba astrocytomu je chirurgie. Toto onemocnění však vyžaduje kompetentní integrovaný přístup neurochirurgů, onkologů a dalších specializovaných specialistů. Kromě toho odborníci používají chemoterapii, používají moderní radiační a radiochemické metody k boji s mozkovými nádory. Prognóza nemoci závisí nejen na stupni malignity novotvaru, ale také na věku pacienta: střední délka života u mladých pacientů je vyšší než u starších pacientů. Ve stáří jsou často diagnostikovány komorbidity, což komplikuje průběh rakoviny mozku a omezuje odborníky na výběr určitých terapeutických metod..

Radiosurgery. Pokud je astrocytom malý, lze použít radiochirurgii. Chirurgický zákrok se provádí po speciálním tréninku, diagnostice, pod kontrolou tomografie. Je možné odstranit část nádoru, což vám umožní snížit intrakraniální tlak a odstranit hlavní příznaky nemoci. Je důležité zahájit léčbu včas, včetně chirurgického zákroku. Čím menší je nádor, tím snazší je zbavit se ho během moderní radiochirurgie. Složitost léčby difuzního astrocytomu je spojena s neschopností zcela odstranit novotvary. To může vést k poškození důležitých mozkových struktur, výskytu závažných neurologických komplikací, zejména u starších pacientů. Operace se neprovádí, je-li celkový stav pacienta závažný a zvyšuje se riziko nepříznivých účinků na zdraví. Také stáří je kontraindikací k radiochirurgické léčbě..

Paliativní péče. Ošetřovací taktika je stanovena individuálně, což pomáhá předcházet mnoha komplikacím. Pokud je nádor nefunkční, pacient podstupuje paliativní terapii zaměřenou na zvýšení střední délky života a odstranění hlavních příznaků maligní patologie.

Jak se provádí chirurgická léčba astrocytomu?

Chirurgie astrocytomů vyžaduje celkovou anestézii. Pacient je speciálně připraven pro tento typ anestézie, konzultace jsou prováděny specializovanými odborníky. Jejich závěr ovlivňuje volbu další lékařské taktiky. Takové operace na mozku jsou prováděny školenými neurochirurgy pomocí inovativních technik, které umožňují sledovat přesnost činností specialisty. Chirurgický zákrok vyžaduje endoskopickou kraniotomii nebo otevřený chirurgický zákrok. Před operací neurochirurgové vyhodnocují možná rizika pro zdraví pacienta a vytvářejí předpovědi pro budoucnost. Moderní neurochirurgie umožňuje použití chirurgických technik s maximální účinností pro pacienta a zachování podmíněně příznivé prognózy pro celý život. V tomto případě lze nádory odstranit pomocí malých řezů. To je však možné s takovým uspořádáním novotvaru, kde je přístupný pro mikrochirurgické nástroje a endoskopické vybavení. Operace obvykle trvá až 5 hodin. U malé velikosti novotvaru někdy odborníci neprovádějí kraniotomii.

Zotavení po operaci

Období zotavení po chirurgické léčbě trvá několik měsíců. Ihned po operaci je pacient převeden na jednotku intenzivní péče, kde zůstává, dokud nejsou obnoveny poškozené funkce. Pacient je nepřetržitě sledován odborníky. Několik dní po operaci podstoupí pacient kontrolní rentgenovou diagnostiku a MRI mozku. Tyto studie umožňují zhodnotit účinnost provedené chirurgické léčby a identifikovat možné komplikace. Období rehabilitace by se mělo v ideálním případě konat ve zvláštním středisku, kde pacient obdrží pomoc rehabilitátorů a dalších úzkoprofilových specialistů. Zotavení trvá několik měsíců a během této doby je nutné provádět kurzy fyzioterapeutických cvičení, používat různé techniky, které obnovují řeč a všechny narušené funkce. Kvalita dalšího sociálního života pacienta, který podstoupil chirurgické odstranění mozkového astrocytomu, závisí na časném zahájení rehabilitace..

Radiační a chemoterapie

Po odstranění nádoru mozku odborníci pokračují v komplexní léčbě. Zahrnuje záření a chemoterapii. Někdy, před operací, specialisté ozařují patologickou oblast, aby se zmenšila velikost nádoru. Poslední fáze radiační terapie je nezbytná pro úplné zotavení a prevenci dalších metastáz. Radiační terapie se používá ke zmenšení růstu a zvýšení průměrné délky života pacienta. Chemoterapie doplňuje chirurgii. Chemoterapeutika jsou vybírána přísně individuálně a používají se v krátkých kurzech pod povinným dohledem odborníků. Moderní léky se používají v minimálních dávkách, což snižuje počet nežádoucích účinků, které se objevují v prvních měsících po zahájení léčby. Nové terapie, včetně chemoterapie, mohou selektivně zacílit na maligní nádory. To je rozhodující pro snížení rizika komplikací. Odborníci aktivně vyvíjejí nová chemoterapeutická činidla, která mohou působit na zhoubné nádory, aniž by narušovala funkčnost mozku.

Další informace získáte na portálu.

Astrocytom je běžný typ rakoviny mozku

Mezi nejčastější typy nádorů patří neoplazmy z gliové tkáně mozku. Astrocytom je rakovina s různým stupněm malignity, která se vyskytuje kdekoli v mozkové látce a je příčinou předčasné smrti člověka: je nesmírně obtížné porazit mozkový nádor se zárukou, proto je důležité zahájit léčbu co nejdříve po zjištění nádoru.

Jedním z nejčastějších typů nádorů v hlavě je astrocytom

Astrocytom - co to je

Asi 40% veškeré mozkové tkáně se nazývá neuroglie (pomocná tkáň, která zajišťuje normální fungování nervových buněk). Astrocytom je benigní nebo maligní nádor založený na astrocytech (stellate buňky, které vykonávají mnoho užitečných funkcí). Bez ohledu na typ histologické struktury narůstá novotvar tlačí na mozkové struktury a způsobuje lidem mnoho problémů.

Důvody vzniku nádoru

Hlavním rizikovým faktorem je dědičná (genetická) predispozice: přítomnost případů mozkové onkologie v rodině vyžaduje ostražitost od blízkých příbuzných (je vhodné pravidelně provádět vyšetření s cílem včasné diagnostiky rakoviny mozku). Vyvolávací a přispívající faktory zahrnují:

 • radiační expozice (časté rentgenové záření horní části těla, které je v centru pozorování záření);
 • virové nebo bakteriální neuroinfekce (meningitida, encefalitida);
 • expozice chemickým karcinogenům (nebezpečná výroba);
 • těžká poranění hlavy;
 • dlouhé zkušenosti s kouřením;
 • těžká imunodeficience.

Není vždy možné zjistit příčinu astrocytomu: je důležité co nejdříve konzultovat lékaře, pokud se objeví nějaké negativní příznaky spojené s mozkovou aktivitou.

Druhy astrocytomů

Nádor v hlavě může být benigní, ale to nijak nezlepšuje prognózu - velikost a lokalizace novotvaru jsou důležitější pro volbu léčebné metody. V závislosti na stupni malignity může být astrocytom 4 typů:

 1. Pilocytický (asi 10%, pomalu rostoucí benigní uzel, nejčastěji se vyskytující u dětí);
 2. Fibrilár (až 10%, difúzně rostoucí hraniční nádory s minimálními známkami malignity);
 3. Anaplastic (asi 30%, nepříznivá varianta s typickým maligním procesem);
 4. Glioblastom (až 50%, extrémně nepříznivý typ nádoru).

Až 80% všech astrocytomů jsou zhoubné nádory, které se vyskytují u lidí v aktivním věku (30 až 50 let). Děti mají častěji benigní varianty, ale podle statistik je astrocytom druhým důvodem (po leukémii) úmrtí dětí na onkologii.

Příznaky poruch mozku

Nádor je cizí nádor v mozku. Všechny příznaky jsou způsobeny následujícími hlavními faktory:

 • tlak uzlu na nervové struktury;
 • akumulace intracerebrální tekutiny;
 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • změny nervového vedení s tvorbou specifických neurologických a mentálních symptomů.

Existují 2 skupiny znaků:

 1. Obecné (bolest hlavy, nevolnost, zvracení, křeče, závratě s mdloby, slabost, ospalost, duševní poruchy);
 2. Fokální (halucinace, zhoršené vidění, sluch a čich, paréza a ochrnutí, poruchy koordinace, problémy s řečí, pozornost a paměť, hormonální poruchy).

Astrocytom je celá řada příznaků v důsledku umístění nádorového ohniska: zkušený neurolog nebo neurochirurg, založený na typických příznacích, bude schopen hádat, kde se nádor nachází v mozku.

Na tomogramu uvidí lékař umístění a velikost novotvaru

Základní diagnostické metody

Mozek je zakryt kostí lebky, takže tomografie je základem úspěšné diagnózy. V případě typických potíží a neurologických projevů poruch mozku bude lékař odkazovat na následující studie:

Po objevení novotvaru je nutné zvolit optimální léčebnou možnost, která do značné míry závisí na histotypu nádoru, proto by v každém případě měla být provedena biopsie novotvaru.

Terapeutická taktika

Nejlepší možností léčby je chirurgické odstranění nádoru. Zjištěný astrocytom malé velikosti může být resekován neurochirurgem bez následků pro pacienta, ale žádný lékař nemůže poskytnout 100% záruku zotavení. Je optimální provádět operaci metodou rádiových vln, při které je možné odstranit novotvar s minimálním traumatem pro zdravou mozkovou tkáň. Kromě chirurgického zákroku se používá ozáření a chemoterapie. Průběh léčby rakoviny mozku je vybrán individuálně pro každou osobu.

Předpověď na celý život

Astrocytom je nebezpečný typ nádoru. Prognosticky příznivé faktory:

 • mladý věk;
 • Fáze 1 (pilotní);
 • malá velikost novotvaru;
 • umístění fokusu tumoru od životně důležitých mozkových center.

Se soutokem příznivých faktorů může dítě po operaci žít dlouhý a šťastný život. Ve většině případů je však prognóza astrocytomu nepříznivá - dospělí s diagnostikovanou rakovinou mozku nežijí déle než 2-5 let. Ve fázi 1 je 5letá míra přežití asi 85%, ve 2 - ne více než 65%, ve 3 - žádný z pacientů nežije déle než 3 roky, ve 4 - 1 roce.

Jaká je prognóza anaplastického astrocytomu

Co to je

Takový novotvar v mozku se vyskytuje v jeho nejmenších buňkách - astrocytech, které tvoří gliomy. Navíc, pokud se u starších lidí nejčastěji vyskytuje mnoho dalších nádorových lézí mozku, je u pacientů mladších 40 let diagnostikován převážně anaplastický (gliomový) astrocytom. Navíc je takové onemocnění velmi časté a pozitivní prognóza do značné míry závisí na typu nádoru, ale podle lékařských kritérií je klasifikována jako stupeň 3. Lékaři nejčastěji provádějí dělení se zaměřením jak na stupeň malignity, tak na gliové vlastnosti nádoru:

 1. První stupeň zahrnuje benigní novotvary astrocytů, které nepřesahují 10% jejich celkového objemu. Takový nádor roste pomalu a současně má jasné hranice, které se ve vzácných případech vyhýbají zdravotním rizikům i bez terapie. Pacient obvykle ani neví o svém problému, který je nejčastěji odhalen náhodou a hlavně u dětí. Nejčastěji se tvoří v mozečku, mozkovém kmeni a v blízkosti zrakového nervu. Pokud je onemocnění detekováno a léčeno včas, je pacientovi zaručeno úplné uzdravení. Současně však dochází k častým případům recidivy, kdy novotvary přecházejí do maligní formy. Terapie spočívá v odstranění nádoru, ale bez použití radiační léčby.
 2. Ve druhé fázi vývoje je růstový proces infiltrační, což znamená jeho proniknutí do tkání nejblíže k zaměření. Takový nádor nemá hranice, ale stupeň buněčného dělení je nízký, což znamená, že nádor roste pomalu. Po léčbě jsou relapsy časté. Novotvary tohoto stupně u benigního typu nepřesahují mozkovou membránu a nezačínají metastázy, ale často dochází k přechodu na maligní nádor.
 3. Novotvar třetího stupně je často maligní, s převahou infiltračního růstu a nízkou diferenciací buněčných tkání bez jasných hranic. Může pronikat do mozkové tkáně a dávat silné metastázy. Třetí etapa je častěji diagnostikována u lidí ve věku 30–50 let, zejména u mužů. Astrocytom tohoto stupně nemá příznivou prognózu, protože odstranění je zabráněno infiltračním růstem nádoru. I za přítomnosti lékové terapie nežijí pacienti s takovou diagnózou déle než 5 let.
 4. Astrocytom čtvrtého stupně rychle roste a proniká do všech buněk mozku, ve vzácných případech mohou metastázy dosáhnout páteře a míchy. Nádor je maligní s více nekrotickými ložisky. V některých případech se může vážně zvýšit i ve stadiu přípravy na chirurgický zákrok. A ani poté se růst nemusí zastavit..

Každá uvedená fáze má lékařské jméno:

 1. Subependymální astrocytom typu pilocytických nebo obřích buněk.
 2. Plomorfní xanthoastrocytom.
 3. Anaplastický astrocytom.
 4. maximální malignita.

Druhy astrocytomů

V závislosti na struktuře buněk zapojených do tvorby novotvarů může být astrocytom normální nebo zvláštní povahy. Časté jsou fibrilární, protoplazmatické a hemistocytární astrocyty. Druhá skupina zahrnuje pilocytické nebo pilloidní, subependymální (glomerulární) a mikrocystické mozkové astrocyty.

Podle stupně malignity se dělí na následující typy:

V závislosti na umístění astrocytomů existují:

 1. Vedlejší. Patří mezi ně ty, které ovlivňují mozeček a nacházejí se ve spodní části mozku.
 2. Nadpřirozený. Jsou umístěny v horních lalocích mozku.

Zhoubnější a extrémně nebezpečné nádory jsou častější než ty nezhoubné. Představují 60% veškeré rakoviny.

Léčba anaplastického astrocytomu mozku

Léčba astrocytomu g3 by měla být komplexní a měla by spočívat v chirurgickém odstranění nádoru, po němž následuje ozařování a chemoterapie. Zbytek metod se volí volitelně. Každý jednotlivý případ vyžaduje individuální přístup.

Chirurgie pro anaplastický astrocytom mozku představuje určité potíže. Pokud se nádor značně rozšířil mozkem nebo je umístěn v těžko dostupných životně důležitých centrech, pak je nefunkční, protože odstranění dalšího milimetru mozkové tkáně může vést k postižení a dokonce k smrti. Pokud výsledky MRI ukazují ohraničené jasné oblasti astrocytomu, mohou být odstraněny.

Před operací jsou pacientům s těžkým mozkovým edémem předepsány vysoké dávky dexamethasonu. Odstranění anaplastického astrocytomu se provádí po kraniotomii. Současně se otevře část měkké tkáně a kosti nebo se do ní vyvrtá díra. Po dokončení postupu jsou vady odstraněny plastem. Otevřenou resekci tumoru lze provést nejen skalpelem. Existují také kryo-sondy a ultrazvukové aspirátory. První možnost je založena na vystavení velmi nízkým teplotám a druhá možnost je založena na výkonném ultrazvuku. Obě metody jsou zaměřeny na ničení rakovinných buněk.

Schopnost odstranit 100 nebo 95% nádoru významně ovlivňuje délku života člověka, proto se neurochirurgové snaží všemi způsoby zvyšovat radikálnost operace. To je řešeno použitím neuronavigačních systémů (CT a MRI), mapováním, ultrazvukovou neurosonografií během operace, což umožňuje stanovit hranice hromadění s vysokou přesností. K tomuto účelu se také používají mikroskopy a tzv. Barvení nádorové tkáně..

Po chirurgickém zákroku (po 2-3 týdnech) se obvykle předepisuje lokální radiační terapie se zachycením +2 cm okolních tkání. U anaplastického astrocytomu je celková fokální dávka 60 Gy. Počet frakcí v kurzu je 25-30. Brachyterapie je další slibná, ale nedokončená metoda. Jedná se o zavedení radioaktivních zdrojů do samotného nádoru, který bude inhibovat jeho růst po dlouhou dobu. Používané látky jsou iridium, palladium, jod. Brachyterapie zatím nezískala popularitu kvůli vysoké pravděpodobnosti komplikací.

Chemoterapie anaplastického astrocytomu v kombinaci s ozařováním zvyšuje účinnost léčby 2-3krát. Rozhodnutí o jeho jmenování je učiněno na základě výsledků radiačního ošetření, které bude viditelné na MRI. Kurz chemoterapie trvá asi 6 měsíců. Léky, které se používají při léčbě anaplastického astrocytomu, jsou Temodal (Temozolomide), Karmustin, Lomustine, Procarbazine, Vincristine. Lékař může předepsat kombinaci několika z nich. K dispozici jsou kapátka a pilulky možnosti.

Jako další léčba zbytkového nádoru nebo v případě relapsů je možné použít radiochirurgii. Toto je slibná metoda založená na použití vysokých dávek záření, které by mělo zcela zničit nádor. Toto nastavení se používá ve strojích Gamma Knife a Cyber ​​Knife. Jejich rozdíl spočívá v tom, že první používá pevný rám, zatímco druhý používá pohyblivé lineární urychlovače. Instalace Cyber-Knife také používají silnější tok záření, který umožňuje provádět operaci najednou. Rádiochirurgie má omezení velikosti nádoru: jeho průměr by neměl překročit 3 cm.

Další metodou, kterou lze použít k léčbě nádorového lože po částečné resekci, je fotodynamická terapie. pomáhá významně zlepšit stav pacienta a částečně nebo úplně odstranit neurologické příznaky. Pro sledování stavu pacienta po operaci je třeba pravidelně provádět vyšetření. První rok je nutné provést MRI mozku čtvrtletně, poté každých šest měsíců.

Nádory gliatu mají vysokou míru recidivy, vyskytující se v 70% případů. Pokud k relapsu dojde šest měsíců nebo déle po ukončení léčby, je možné provést operaci znovu, následuje ozáření a chemoterapie platinovými léky..

Léčba

Jakmile je diagnostikován mozkový astrocytom, možnosti léčby se mohou lišit. Terapie může být předepsána lékařem až po prostudování výsledků diagnostických studií. Při léčbě astrocytomu lze použít jeden způsob nebo komplex, který zahrnuje:

 • chirurgický zásah;
 • radiační terapie;
 • chemoterapie;
 • radiochirurgie.

Někdy, aby se maximalizovala účinnost léčby, mohou pacienti používat lidové léky. Je třeba poznamenat, že tradiční medicína může být jen doplňkem základních technik předepsaných odborníky..

Operativní ošetření

Hlavním způsobem léčby je chirurgické odstranění astrocytomových uzlů. Novotvary jsou nejčastěji lokalizovány v mozkových hemisférách, díky kterým je většina operací úspěšná. V tomto případě vše závisí na činnosti chirurga, bude muset otevřít lebku, po které je nutné odstranit všechny buňky nádoru, aniž by došlo k poškození zdravých tkání. Aby se snížilo riziko následků po chirurgických manipulacích na minimum, během operace se používá zobrazování magnetickou rezonancí..

Radiační terapie

Tento způsob léčení zahrnuje poškození buněk, které se podílejí na podpoře života novotvaru. Současně zůstává zdravá mozková tkáň zcela nedotčená a postupně se obnovuje. Radiační terapie v léčbě astrocytomu se provádí v kurzech, což výrazně zvyšuje její účinnost. K provádění radiační terapie se používají dvě metody:

 1. Vnější vliv - zatímco zdroje radiační expozice jsou mimo tělo pacienta;
 2. Interní expozice - specialisté vstřikují radioaktivní materiály do postižených měkkých tkání, které ovlivňují nádor.

Radiační terapie je v současné době považována za nejúčinnější metodu používanou k léčbě rakoviny..

Chemoterapie

Tento způsob léčby zahrnuje léky, které zahrnují užívání speciálních chemikálií, které ničí rakovinné buňky. Když vstoupí do oběhového systému, složky jsou distribuovány v celém těle, zatímco ničí oblasti postižené astrocytomem. Léky se vyrábějí ve formě injekcí, tablet nebo kapátků, takže si můžete vybrat nejoptimálnější způsob použití. Nevýhodou této léčby je skutečnost, že zdravé buňky mohou spolu s postiženými buňkami zemřít..

Radiosurgery

Tento způsob léčení nádorů astrocytomu je způsoben přímým dopadem na nádory radiační emise. Speciální počítačový program provádí všechny potřebné výpočty, díky kterým jsou paprsky kybernetického nože nasměrovány přesně do oblasti, kde je umístěn nádor. Zdravé buňky tedy nereagují na záření a zůstávají nezraněny..

Lidové léky

Jako hlavní terapie nemusí být tradiční medicína účinná, ale použití nastavení a bylinných odvarů může urychlit zotavení z chirurgického zákroku.

Je důležité pochopit, že před použitím jakéhokoli lidového léčiva je nutné se poradit se svým lékařem. Nekvalifikovaná léčba může pouze zhoršit situaci a poškodit zdraví pacienta.

Astrocytomy jsou klasifikovány podle stupně. Celkem jsou 4 stupně:

 1. pilocytický - 1 stupeň;
 2. fibrilární - stupeň 2;
 3. anaplastic - stupeň 3;
 4. glioblastom - stupeň 4.

Anaplastický astrocytom je nádor 3. stupně, který určuje jeho další léčbu a prognózu života pacienta..

Glioblastom

Glioblastom je nádor stupně 4. Jeho buňky se vyznačují výrazným buněčným atypisem a rychlým dělením. Nádor infiltruje růst, ale metastázy sarkomu do jiných orgánů jsou vzácné. Může se vyskytnout na pozadí již existujícího anaplastického astrocytomu, nebo může vzniknout primárně z gliových buněk.

Možná:

 • obří buňka;
 • epitelioid;
 • gliosarkom.

Úplné odstranění glioblastomu je nemožné vzhledem k jeho umístění a vysokému stupni malignity, proto je veškerá terapie zaměřena na zmenšení velikosti nádoru a zvýšení naděje na dožití pacienta.

Anaplastický astrocytom mozku

Tento nádor je stupněm 3 způsobený mutacemi v astrocytech. WP53 je gen, který je zodpovědný za zastavení buňky v G1 fázi mitózy, během níž jsou identifikovány a eliminovány mutace v DNA. Pokud jsou v genetickém aparátu buňky detekovány poruchy, aktivují se mechanismy opravy nebo mechanismy apoptózy. Dojde-li k mutaci genu WP53, buňka nebude schopna opravit rozpad DNA a taková abnormální buňka se začne dělit, což způsobí vznik nádoru.

Astrocytom se může objevit v kterékoli části mozku. Buňky jsou prakticky nediferencované, nádor je také charakterizován tkáňovým atypisem, častou mitózou a rychlým růstem. Metastázy do jiných orgánů astrocytomu, jako je glioblastom, jsou velmi vzácné.

Příčinou nádoru mohou být onkogenní viry, karcinogenní látky, záření a další škodlivé faktory, které vedou k mutacím v buňkách..

Buňky centrálního nervového systému z důvodu jejich komprese přestávají normálně fungovat, a proto se objevují následující příznaky:

 • bolest hlavy, která je důsledkem zvýšeného intrakraniálního tlaku;
 • slabost, nevolnost;
 • ztráty paměti;
 • porucha pozornosti;
 • zhoršení vidění;
 • potíže s mluvením;
 • nedostatek koordinace.

Příznaky jsou ovlivněny lokalizací nádoru a tkáně, jejíž části vymačkávají.

Příznaky astrocytomu lokalizované ve frontálním laloku:

 • křeče dolních a horních končetin, obličejové svaly;
 • třes končetin, nestabilní chůze, fuzzy pohyby;
 • stav euforie, popření závažnosti problému;
 • poškození paměti;
 • porucha vidění;
 • snížená inteligence.

Příznaky astrocytomu lokalizované v parietálním laloku:

 • astereognóza - neschopnost rozpoznat objekty dotykem;
 • porucha řeči;
 • zhoršená schopnost psát;
 • apraxie.

Příznaky astrocytomu lokalizované v temporálním laloku:

 • halucinace:
 • epileptické záchvaty;
 • nekontrolované zatáčky hlavy;
 • křeče.

Úplné zotavení v astrocytomu je téměř nemožné, což je vysvětleno jeho nízkým stupněm diferenciace a rychlým invazivním růstem, při kterém nádor rychle roste do okolních tkání, což znemožňuje chirurgické odstranění. Terapie je zaměřena na prodloužení doby a kvality života pacienta.

Fibrilární astrocytom mozku

Nádor 2. stupně, je charakterizován relativně benigním průběhem, ale jaderná atypis je již přítomen v nádorových buňkách, růst je pomalý, ale je schopen zhoubného bujení.

Pokud je astrocytom umístěn pohodlně pro chirurgické odstranění a dosud nerostl do tkáně, může být pacient s jeho úplným odstraněním vyléčen bez následného relapsu..

Pilocytický astrocytom mozku

Nádor benigní povahy, vyznačující se pomalým růstem nodul. Nádor roste, tlačí pryč mozkovou tkáň, ale v nich neroste. Buňky s vysokým stupněm diferenciace se však nádor může stát neškodným, pokud se neléčí.

Po úplném odstranění astrocytomu chirurgickým zákrokem je možné zotavení pacienta bez následného relapsu. Operace může být provedena s výhodným umístěním nádoru, jeho malou velikostí a nepřítomností kontraindikací.

Léčba astrocytomu

Volba taktiky léčby závisí na stadiu astrocytomu, jeho typu, umístění, stavu pacienta a samozřejmě na dostupnosti potřebného vybavení..

Chirurgická operace

Hlavní léčbou je chirurgické odstranění astrocytomu. Protože se tyto nádory často vyvíjejí v mozkových hemisférách, operace se obvykle provádějí úspěšně. Pro získání přístupu k požadované oblasti mozku se provádí lebečí lebka: skalp se odřízne, odstraní se část kosti lebky a odřízne se dura mater. Úkolem chirurga je co nejvíce odstranit novotvary s minimální ztrátou zdravé tkáně. Malé benigní astrocytomy procházejí úplnou resekcí, ale rozptýlené formy nelze úplně vystřihnout.

Po odstranění astrocytomu je mozková tkáň sešita a na místo kostní vady je umístěna speciální deska. Kraniotomie se také používá k dekompresi intrakraniálního tlaku, dislokaci mozku a při hydrocefalu. V tomto případě není vzdálený web zaveden.

Chirurgické odstranění mozkového astrocytomu je velmi nebezpečné. Radikální a částečné resekce vedou k úmrtí 11 až 50% pacientů v závislosti na závažnosti stavu osoby.

Existuje také riziko komplikací:

 • šíření nádorových buněk během excize na zdravou tkáň;
 • poškození mozku, nervů, tepen, krvácení;
 • otok GM;
 • infekce;
 • trombóza.

Použití počítačového nebo magnetického rezonance během chirurgického zákroku pomáhá minimalizovat riziko následků po chirurgickém zákroku. Existují také alternativní léčby astrocytomů, jako je stereotaktická radiochirurgie, během níž je na nádor aplikován silný paprsek záření. Vede to ke smrti rakovinných buněk a přestanou se dělit. Tato technologie se používá v instalacích Gamma Knife. Tento postup lze provést jednou nebo několikrát. Rádiochirurgie je vhodná k léčbě maligních infiltrujících nádorů ne větších než 3,5 cm.

Odstranění léze lze provést otvory vyvrtanými v lebce. V tomto případě se používají endoskopická nebo kryochirurgická zařízení, laserová a ultrazvuková zařízení. Poslední tři metody byly vynalezeny teprve nedávno, patří k minimálně invazivním metodám léčby, takže je lze provádět u inoperabilních pacientů. Kryoprobe s tekutým dusíkem, výkonným laserem nebo ultrazvukem může zničit rakovinné buňky v místech, kde nelze dosáhnout skalpelu. Tyto metody jsou vysoce přesné a nezpůsobují komplikace, jako je standardní resekce..

Radiační a chemoterapie

jsou také léčeny radioaktivním zářením, které je směrováno do požadovaného bodu a zabíjí nádorové buňky. Radiační terapie je na druhém místě po chirurgickém zákroku, s jehož pomocí jsou léčeni pacienti s astrocytomem, kteří nejsou nemocní. Pro stupeň 1 se používá jen zřídka, například pokud nebylo odstranění nádoru úplné, pak záření pomůže odstranit jeho zbytky. V některých případech je před operací předepsáno mírně redukovat novotvary a zlepšit stav pacienta..

Metastázy u mozkového astrocytomu jsou léčeny ozařováním na celou hlavu.

Průběh a dávka radiační terapie předepisuje lékař na základě údajů MRI, které se provádí po resekci, a na základě výsledků biopsie. Celková fokální dávka se může pohybovat od 45 Gy do 70 Gy. Ozařování se provádí 5-6 krát týdně po dobu 2-3 týdnů. Existuje také intrakavitární metoda zavádění radioaktivních látek, to znamená, že jsou implantovány do samotného nádoru, čímž se zvyšuje účinnost léčby..

Chemoterapie pro astrocytom mozku je používána mnohem méně často kvůli nízkým výsledkům této metody. Chemoterapeutická léčiva jsou různé jedy a toxiny, které jsou ve větší míře absorbovány nádorovými buňkami, což vede ke zpomalení růstu a smrti. Jsou užívány jako pilulky nebo intravenózní kapátka. Léky pro léčbu astrocytomů: Carmustin, Temozolomide, Lomustine, Vincristine.

Chemoterapie a záření mají negativní vliv nejen na rakovinné buňky, ale také na tělo jako celek. Proto může člověk trpět intoxikací, která se projevuje nevolností a zvracením, gastrointestinálními poruchami, celkovou slabostí a vypadávání vlasů. Po ukončení léčby tyto příznaky zmizí. Existují také nebezpečnější důsledky, jako je nekróza tkání a neurologické poruchy, proto při výběru léčebného režimu musí být vše přesně vypočteno.

Diagnostika astrocytomu mozku

Se stížnostmi na symptomy popsané výše jsou obvykle odkazovány na terapeuta. On zase nasměruje pacienty k neurologovi. Tento specialista bude schopen provést všechny nezbytné testy, aby zjistil známky rakoviny. Některé příznaky mohou dokonce říct, která část mozku je nádor. Další diagnóza astrocytomu je zaměřena na potvrzení jeho přítomnosti získáním obrazů mozku a stanovením jeho povahy.

Hlavními zobrazovacími metodami používanými ke stanovení přítomnosti formací jsou počítačová tomografie a magnetická rezonance. CT je založeno na vystavení rentgenovému záření. Během procedury je pacient ozářen a mozek je skenován současně pod několika úhly. Obrázek vstupuje na obrazovku počítače.

Během MRI se používá přístroj, který vytváří silné magnetické pole. Je do ní umístěn pacient a senzory jsou upevněny na hlavě, které snímají signály a odesílají je do počítače. Po zpracování dat se získá jasný obraz všech částí mozku v řezu, takže je možné přesně určit přítomnost jakýchkoli odchylek. MRI umožňuje identifikovat difúzní i malé benigní nádory, což u CT zařízení není vždy možné.

Pokud používáte kontrast (speciální látka, která je injikována intravenózně), můžete současně prozkoumat oběhovou síť, což je velmi důležité pro výběr plánu operace. Látky používané pro CT jsou řádově mnohem vyšší a pravděpodobně způsobují alergické reakce než látky používané pro MRI

Je třeba také poznamenat, že počítačová tomografie je škodlivá z důvodu používání radioaktivního záření. Z těchto důvodů je MRI s kontrastem zvýšenou preferovanou diagnostickou metodou pro mozkové nádory..

Pro výběr optimálního léčebného režimu je nutné stanovit histologický typ nádoru, protože různé typy reagují odlišně na chemoterapii a ozařování. K tomu je třeba odebrat vzorek tkáně novotvaru. Postup, během kterého k tomu dochází, se nazývá biopsie. Nejpřesnější a nejbezpečnější metoda je: lidská hlava je fixována speciálním rámečkem, do lebky je vyvrtána malá díra a je pod kontrolou MRI nebo CT stroje vložena jehla, která odebírá tkáň.

Nevýhodou je jeho trvání (asi 5 hodin). Výhodou je minimální riziko (až 3%) komplikací, jako jsou infekce a krvácení. V některých případech se stereotaktická biopsie používá jako součást léčby a nahrazuje konvenční chirurgii. V tomto případě bude část nádoru odstraněna, což snižuje intrakraniální tlak, po kterém je proveden průběh ozařování.

Biomateriál lze také získat během operace k odstranění nádoru, ke kterému dochází po kraniotomii. Výsledný vzorek je poté odeslán do laboratoře pro histologii..

Někdy výsledky magnetického rezonance pomáhají, kromě umístění a rozsahu nádoru, určit jeho povahu. Ale diagnóza astrocytomu provedená tímto způsobem se v mnoha případech ukázala jako chybná, proto je výhodnější biopsie, ale pokud ji nelze provést (například když je nádor umístěn ve funkčně důležitých částech mozku, který zahrnuje astrocytom mozkového kmene), lékař se řídí pouze výsledky neinvazivních studií..

Informativní video: test na přítomnost nádoru v mozku

Důvody rozvoje

Většina případů tohoto onemocnění je sporadická, nikoli kvůli genetickým faktorům a etiologie jejich výskytu není přesně stanovena..

Jediným více či méně prokázaným onkogenním faktorem je radioaktivní záření. Potvrzuje to vysoké procento mozkových nádorů u dětí, které podstoupily radiační terapii pro leukémii..

V 5% případů jsou astrocytomy geneticky stanoveny. Vyskytují se u lidí s dědičnými syndromy, jako je neurofibromatóza, Turkotova nemoc, Li-Fraumenův syndrom..

Ostatní důvody nejsou dostatečně prokázány. Doposud byly vyjádřeny pouze názory na vliv nepříznivých faktorů prostředí, kouření, elektromagnetické záření atd..

Diagnostika anaplastického astrocytomu mozku

Jak již bylo zmíněno dříve, v počátečních stádiích mohou být příznaky anaplastického astrocytomu mozku jemné, proto je nádor často nalezen náhodou, například při rutinním vyšetření..

Zlatým standardem je zobrazování magnetickou rezonancí. Tento výzkum je bezpečný, jednoduchý a relativně cenově dostupný. MRI je založeno na použití jaderné magnetické rezonance, která není zdraví škodlivá. To vám umožní získat jasný trojrozměrný obraz mozku a určit, která část novotvaru je lokalizována, jak je rozšířená, jaká je její povaha. Kromě toho můžete hodnotit funkce orgánu sledováním jeho práce v reálném čase. Další informace o oběhovém systému mozku a samotném nádoru lze získat angiografií MRI, která se provádí po injekci kontrastního činidla do žíly nebo bez ní..

Pokud má osoba kontraindikace na MRI (například železné implantáty v těle nebo zdravotní stav, který neumožňuje ležet v průběhu procedury), provede se CT mozek. Tato metoda není tak přesná, protože počítačová tomografie nezjistí malé nádory v raných stádiích nebo metastázách. Obrazy mozkových struktur jsou také zobrazovány na obrazovce počítače, stejně jako v MRI se k jejich získání používá pouze rentgenové záření. Existuje multispirová metoda CT, ve které se zařízení používá více detektorů, a ne jeden, takže je citlivější.

Pro diagnostiku rakoviny mozku se také používá pozitronová emisní tomografie, která umožňuje vyhodnotit biologickou aktivitu mozku barvením krve radioparatem a následným skenováním tamografem. Výsledkem takové studie je získání barevného obrazu orgánu. Oblasti s nízkou aktivitou budou zvýrazněny tmavými barvami, které indikují přítomnost patologií. Tímto způsobem je možné určit malignitu formace a identifikovat oblasti, ve kterých transformační procesy právě začaly. Tyto informace vám umožní stanovit optimální léčebný režim a zabránit relapsu. Je také možné skenovat mozek a míchu najednou nebo dokonce celé tělo a detekovat metastázy. PET ještě není rozšířený, protože je drahý.

Metoda kontrolního výzkumu je biopsie, tj. Odebírání nádorového materiálu, který je poté odeslán do laboratoře pro histologii. Během biopsie se provádí minioperace: do lebky se vyvrtá malá díra a vloží se velmi tenká jehla. Kousek tkáně je odebrán pod kontrolou CT nebo MRI stroje. Diagnózu s přesností lze stanovit pouze vyšetřením vzorku pod mikroskopem. V některých případech se však biopsie nedoporučuje (například pokud se nádor nachází v životně důležitých centrech GM), protože je spojena s rizikem neurologických komplikací, proto se diagnóza provádí na základě údajů MRI.

Astrocytom

Astrocytom mozku. Rizikové faktory

Riziko rozvoje patologie je zvýšeno těmito faktory:

1. Onkogenní viry.

2. Radioaktivní záření, včetně radiační zátěže, přijaté během několika cyklů radiační terapie pro rakovinu. U těchto pacientů se prognóza výskytu cerebrálního astrocytomu zhoršuje třikrát.

3. Stupeň nádoru.

4. Dědičná predispozice.

5. Velikost nádoru a jeho umístění.

Prognóza léčby mozkového astrocytomu a přežití pacienta závisí na každém faktoru. Nejvýhodnější prognóza je u pacientů s vysokým stupněm diferenciace nádorových buněk. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že prognóza vývoje astrocytomu nezávisí přímo na věku, protože nádor se může tvořit jak u dětí, tak u starších osob..

Klasifikace mozkového astrocytomu

Je akceptováno několik klasifikací astrocytomů. Nejprve se vezme v úvahu typ buněk, které tvoří nádor. Existují takové typy „normálních“ novotvarů:

Existují také „zvláštní“ nádory: subependymální obří buňka: mikrocystický mozkový a pampid nebo astrocytom. Pro prognózu je důležitější klasifikace podle stupňů malignity, která byla navržena odborníky WHO..

Pilotní astrocytom je tedy označován jako první stupeň malignity. Druhý stupeň zahrnuje běžné astrocytomy, které se skládají z vysoce diferencovaných buněk nízkého stupně (benigní astrocytomy). Nádory vysokého stupně, jako je anaplastický astrocytom a glioblastom, jsou klasifikovány jako stupně 3 a 4.

Příznaky astrocytomu mozku

Symptomatologie onemocnění závisí na lokalizaci patologického procesu. Prognóza přežití se zhoršuje v důsledku skutečnosti, že se nádor nejprve nijak neprojevil. První příznaky nemoci se zpravidla objevují až tehdy, když novotvary dosáhnou významné velikosti. Jsou buď trvalé, nebo přechodné..

Časté příznaky mozkového astrocytomu, které ovlivňují prognózu kvality života, jsou následující:

bolest hlavy lokalizovaná v různých částech hlavy; žádné dávky analgetik nesnižují závažnost bolesti;

sklon k záchvatům;

nevolnost, doprovázená nutkáním zvracet;

variabilita nálady, vzhled osobnostních změn, zhoršení socializace;

výskyt poruch a poruch řeči;

rozvoj slabosti v končetinách a celková nevolnost;

narušená koordinace pohybů nebo chůze;

vývoj halucinatorního syndromu;

výskyt problémů s jemnými motorickými dovednostmi a psaní.

Metody diagnostiky nemocí

Pro včasné stanovení správné diagnózy by měly být provedeny následující diagnostické studie:

1. Nejpřesnější je zobrazení magnetickou rezonancí, které lze použít k rozpoznání stupně malignity novotvaru. Během tohoto diagnostického postupu budou zvýrazněny nádorové zóny. Nejbohatší a nejjasnější barva bude v těch oblastech tkáně, které živí nádor.

2. Počítačová tomografie se provádí na základě rentgenové technologie. Rentgenové snímky ukazují obraz struktury mozku po vrstvách. Tato studie vám umožňuje určit umístění a strukturu astrocytomu..

3. U pozitronové emisní tomografie se do žíly osoby před zahájením studie injikuje malá dávka radioaktivní glukózy. Slouží jako indikátor, který pomáhá identifikovat umístění astrocytomu. Tato látka se hromadí v nádorech nízké i vysoké malignity. Nádory nízkého stupně zabírají méně glukózy.

4. Při biopsii je odebrána a vyšetřena malá část postižené tkáně. Tumorové tkáně se získávají chirurgicky nebo endoskopicky.

5. Pro angiografii se do žíly vstříkne speciální barvivo, pomocí kterého je možné určit cévy, které zásobují novotvary..

6. Neurologické vyšetření je pomocná metoda výzkumu.

Charakteristiky určitých typů astrocytomu

Pilocytický astrocytom patří do skupiny benigních nádorů, které se vyvíjejí z gliových buněk. Jeho oblíbenou lokalizací je mozeček, optické nervy, velký mozek a jeho kmen. Nádor roste pomalu a je charakterizován nejnižším stupněm malignity. Prognóza pro pilocytický astrocytom je nejvýhodnější.

Ovlivňuje děti a dospívající do devatenácti let. Novotvary se někdy vyskytují u dětí v prvních letech života. Nádor má jasné obrysy, tlačí na mozkové struktury a způsobuje odpovídající neurologické příznaky. Léčení zahrnuje chemoterapii, radiační terapii a ultrazvukové aspirace.

Fibrilární astrocytom je převážně benigní. Vyznačuje se pomalým růstem. Týká se osob od dvaceti do padesáti let. Hranice novotvaru jsou obvykle rozmazané. K léčbě pacientů se provádí resekce nádoru, používá se ozařování nebo chemoterapie.

Anaplastický astrocytom označuje maligní nádory mozku. To tvoří mezi dvaceti a třiceti procenty všech mozkových nádorů. Ovlivňuje muže od třiceti do padesáti let. Rychle postupuje, přichází v různých velikostech a tvarech. Chirurgické odstranění tohoto typu astrocytomu je obtížné. K léčbě pacientů s anaplastickým astrocytomem se používá řada metod:

Glioblastom také patří k maligním mozkovým nádorům. Udeří lidi staršího věku - od padesáti do sedmdesáti let. Představuje téměř polovinu všech astrocytomů. Vzdělávání se častěji vyskytuje u mužů. Nádor se rychle vyvíjí a ovlivňuje okolní tkáně. Vyvíjí se z méně maligních neoplastických lézí a někdy jako primární astrocytom mozku.

chirurgický zákrok (odstranění astrocytomu);

jmenování steroidních, vazokonstrikčních a analgetických léků.

Léčba

Léčba není stejná pro každý typ astrocytomu. Lékař při rozhodování o komplexu terapeutických opatření vychází z histologického typu nádoru, stadia onemocnění a celkového stavu pacienta.

Chirurgické odstranění astrocytomu se provádí, když je nádor nízkého stupně. Odstranění astrocytomu není vždy radikální, v mnoha případech je předepsána další radiační léčba. V některých případech je taková léčba odložena, dokud se neobjeví nové příznaky nemoci, protože nemusí být účinná v raných stádiích nádorového procesu..

Radikální odstranění maligního astrocytomu je a priori nemožné. Od samého začátku léčby se specialisté pokoušejí zničit nádorové buňky pomocí jiných metod. Růst rakovinných buněk lze zastavit ozařováním nebo ozařováním..

Během operace k odstranění astrocytomu může chirurg použít mikroskopickou techniku. Umožňuje zvětšit obrázek a tím snížit pravděpodobnost poškození tkání obklopujících nádor. Někdy není možné úplné odstranění astrocytomu. V takových případech se lékaři snaží snížit jeho velikost..

Radiační terapie hraje obrovskou roli v normách léčby astrocytomů. Rentgenové paprsky poškozují buňky, které se podílejí na poskytování životně důležitých živin rakovinným buňkám. Moderní technologie umožňují omezit oblast expozice paprskům takovým způsobem, aby část mozku nepoškozená nádorem zůstala nedotčena. Jeho látka je následně zcela obnovena.

Radiační terapie je předepsána v kurzech, které mohou výrazně zlepšit kvalitu léčby. Ray terapie se provádí jedním ze dvou způsobů:

1. S pomocí vnitřního vlivu. Radioaktivní látky jsou injikovány do nádorové tkáně.

2. Pod vnějším vlivem je zdroj radioaktivních paprsků umístěn mimo tělo pacienta.

Chemoterapie zahrnuje podávání farmaceutických léčiv do těla různými způsoby, které cílí na rakovinné buňky. Nevýhodou chemoterapie je, že léky proti rakovině jsou vysoce toxické a mohou poškodit zdravou tkáň.

Léčení mozkového astrocytomu pomocí radiochirurgických metod je velmi slibné. S pomocí počítačových programů jsou prováděny speciální výpočty a paprsky jsou směrovány přímo na místo nádorového procesu. Živé buňky okolních tkání nejsou poškozeny.

Předpovědi o přežití pro astrocytom mozku

Pokud má astrocytom vysoký stupeň malignity, nežijí pacienti po operaci déle než tři roky. K predikci průběhu patologického procesu se používají následující ukazatele:

závažnost buněčné malignity;

umístění nádorového procesu;

rychlost přechodu z jednoho stádia choroby do druhého;

počet relapsů v historii.

Prognóza přežití pacientů s diagnózou astrocytomu mozku je ovlivněna tendencí nádorových buněk k malignitě. Malignita se vyskytuje ve čtvrtém nebo pátém roce po počáteční diagnóze.

Prognóza závisí především na stádiu nemoci. V první fázi onemocnění je tedy předpokládaná délka života pacienta deset let. V případě přechodu do druhé fáze se předpokládaná délka života sníží na 7-5 let. Pacienti s třetím stádiem mozkového astrocytomu nežijí déle než čtyři roky, se čtvrtým stádiem, v případě pozitivního klinického obrazu, mohou žít déle než jeden rok.

Pětiletá míra přežití u pacientů s astrocytomem je:

v první fázi - 100%;

ve druhé fázi - 75%;

ve třetí a čtvrté etapě - 0-1%.

Je možné předpovídat kvalitu života pacientů s mozkovým astrocytomem. Po léčbě jsou možné následující komplikace:

poruchy pohybového aparátu;

zhoršení komunikace v důsledku porušení artikulace řeči;

poruchy dotyku, chuti, hmatové citlivosti.

Doporučení pro prevenci astrocytomu

Každá osoba může potřebovat radu, aby pomohla učinit správné rozhodnutí:

1. Pokud se u vašich příbuzných někdy diagnostikoval nádor na mozku, pečlivě sledujte své zdraví.

2. Zamezte práci na pracovišti se škodlivými pracovními podmínkami.

3. Dávejte pozor na sebemenší změny ve vašem zdraví..

4. Okamžitě navštivte svého lékaře. Závisí na tom nejen délka, ale také kvalita vašeho života..

Astrocytom mozku je komplexní patologie. Projevuje se především neurologickými příznaky. Když se objeví první příznaky astrocytomu mozku, měli byste se okamžitě poradit s odborníkem. Jen včasná diagnóza a komplexní léčba astrocytomu mohou prodloužit život člověka.