Roztěr pro cytologii: co ukazuje, dekóduje, normu a patologii

Roztěr pro cytologii nebo PAP test u žen má velkou diagnostickou hodnotu, protože umožňuje identifikovat maligní proces v počátečním stadiu a včasně předepsat terapii.

Cytologický výzkum v gynekologii

V gynekologii se cytologická analýza chápe jako mikroskopické vyšetření typické buněčné skladby vzorků odebraných z pochvy a děložního hrdla. Taková diagnóza umožňuje lékařům vyvodit závěry o přítomnosti zánětlivých procesů, prekanceróz nebo nemocí v reprodukčních orgánech pacienta..

Na rozdíl od histologického vyšetření je cytologická metoda neinvazivní. To znamená, že při odběru biologického materiálu není třeba provádět biopsii nebo vpich a absolutní narušení integrity tkáně. Analyzují se vzorky odebrané potiskem nebo nátěrem. Chcete-li získat přesné výsledky, musíte pečlivě dodržovat pravidla pro přípravu na zkoušku. Je také velmi důležité, aby analýzu dešifroval ošetřující lékař ženy, který vezme v úvahu její stížnosti a data z jiných diagnostických metod..

Cytologická analýza obvykle netrvá déle než jeden den. Pokud byl současně detekován předkancerózní stav nebo onkologický proces, uchylují se k invazivním diagnostickým technikám - biopsii k objasnění diagnózy.

Cytologie je zvláště důležitá u kontraindikací na biopsii a při vyšetřování velkého počtu pacientů (kdy je nutné identifikovat ženy ohrožené vývojem maligní patologie).

Co je to nátěr pro cytologii

Cytologický nátěr (PAP test, Pap test) je vyšetření nátěru z děložního čípku pod mikroskopem s cílem včasné detekce rakoviny. Tato analýza se také nazývá gitologický nátěr nebo nátěr pro onkocytologii. Pacienti takové vyšetření snadno snášejí, protože je zcela bezbolestné a netrvá dlouho..

Cytologický nátěr nejen umožňuje včasnou diagnostiku buněčných abnormalit, ale také pomáhá identifikovat přítomnost nežádoucí mikroflóry ve vaginálním prostředí. Současně test neposkytuje přesné údaje o identifikovaných patologiích, a pokud dojde k nepříznivému výsledku, pacient je odeslán k dalšímu vyšetření (nátěr na flóru u žen) a k analýze na pohlavně přenosné choroby..

Pomocí cytologické metody, která se úspěšně používá v gynekologické praxi po celá desetiletí, je možné identifikovat 5 typů změn v buňkách pacientů. Současně je výzkum velmi jednoduchý a cenově dostupný. Lékaři doporučují všem ženám ve věkové kategorii od 18 do 65 let, aby se podrobily alespoň jednou ročně. Na základě výsledků analýzy je možné spolehlivě stanovit přítomnost nebo nepřítomnost jakékoli patologie..

Indikace cytologického nátěru

Je vhodné vzít cytologický nátěr pro všechny ženy. Ve věku 40 let stačí diagnostikovat jednou ročně. Zástupci starších věkových skupin je třeba vyšetřovat každých 6 měsíců. Některé případy jsou povinné údaje pro zkoušku. Tyto zahrnují:

- Zánět děložního hrdla, děložního čípku, zejména pokud jsou chronické.

- Menstruační nepravidelnosti.

- Reprodukční problémy.

- Příprava na chirurgické zákroky a jiné lékařské postupy.

- Příprava instalace spirály.

- Užívání hormonálních drog.

- 2. a 3. stupeň obezity.

- Přítomnost určitých virů v těle (lidský papiloma, genitální herpes).

- Časté změny sexuálních partnerů.

Kontraindikace pro cytologické vyšetření

Během menstruace se nebere cytologický nátěr. Pokud potřebujete posoudit přítomnost atypických buněk, neměli byste provádět analýzu během zánětu pochvy a děložního čípku. Skutečnost je taková, že velké množství leukocytů jednoduše „uzavře“ patologické buňky a nebude možné je detekovat cytologickou metodou..

Příprava na nátěr na cytologii děložního čípku

Abyste získali co nejpřesnější výsledek, musíte dodržovat několik jednoduchých pravidel:

- Nedotýkejte se.

- Nepoužívejte lokální léky (čípky, masti atd.).

- Počkejte, až vaše období skončí.

- Před otřením nevymočte tři hodiny.

- Vyhněte se pohlavnímu styku dva dny před studií.

Pokud existuje zánětlivý proces, ve kterém se uvolňuje velké množství sekrece, musí být nemoc léčena a musí být přijata kontrolní nátěr pro potvrzení zotavení. A teprve poté má smysl provést cytologickou analýzu..

Jak se používá nátěr pro cervikální cytologii

Při vyšetřování pacienta provádí onkologický nátěr gynekolog. Nejprve lékař pomocí zrcadel zkoumá stav vagíny, zkoumá vchod do děložního hrdla a sliznice děložního čípku. Potom se materiál odebere ze tří oblastí (vagina, cervikální kanál, vstup do děložního čípku) pomocí speciálního kartáče pro analýzu. Zákrok trvá velmi málo času a nezpůsobuje pacientům žádné bolestivé pocity.
Shromážděný materiál se umístí na skleněné podložní sklíčko, rovnoměrně rozloží a po vysušení se přenese do lékařské laboratoře. Tam je skvrna obarvena speciálními látkami a vyšetřena pod mikroskopem..

Současně se hodnotí následující charakteristiky:

- Velikost buněk a jejich struktura.

- Počet buněk (na jednotku plochy).

- Přítomnost patologických změn v buňkách.

Struktury stratifikovaného dlaždicového epitelu děložního čípku

Struktury stratifikovaného dlaždicového epitelu vaginální sliznice

A - bazální vrstva (a - bazální buňky, b - parabazální buňky)
B - mezivrstva, C - povrchová vrstva; vpravo ukazuje jednotlivé buňky odpovídajících vrstev vaginálního epitelu.

Po odběru vzorků se pacientka může okamžitě vrátit ke svým normálním činnostem. V normě by nemělo být žádné nepohodlí, protože kartáč nemůže poškodit tkáň. Pravda, existuje možnost, že bude postižena malá krevní céva. Poté, během 1-2 dnů po analýze, dojde k mírnému špinění (pruhy). Tento jev by neměl vyvolávat obavy ženy..

Dekódování cytologického vyšetření cervikálního nátěru

Cervix u zdravé ženy je zakryt sloupcovým epitelem a vagína je plochá. Pokud jde o vaginální mikroflóru, nejedná se o koky, ale o tyčinky. Některé ukazatele závisí na fázi cyklu - karyopynotické a acidofilní indexy, bazální a parabazální buňky, počet leukocytů. Poskytují informace o práci vaječníků..

Interpretace testu PAP

V závislosti na stavu epitelových buněk jsou vaginální nátěry podrobené cytologickému vyšetření rozděleny do pěti tříd (technika Papanicolaou):

Třída 1. Absence patologických změn ve studovaném materiálu. Buňky mají normální velikost a tvar a jsou správně umístěny.

Třída 2. Morfologická norma některých buněčných prvků je snížena, což je známkou zánětu nebo infekce. Tento výsledek by mohl být známkou vaginózy. V takových případech je ukázána další diagnostika, která umožňuje přesnou diagnostiku a výběr vhodné terapie..

Třída 3. Materiál obsahuje jednotlivé buňky s abnormalitami ve struktuře jádra a cytoplazmy (dysplázie nebo hyperplázie). Počet takových patologických buněk je malý. Pacient je určen k opakované cytologii.

Třída 4. Zkoumaný nátěr odhaluje buňky s maligními změnami v jádru, chromatinu a cytoplazmě. Tyto patologické změny naznačují, že pacient má prekancerózní stav..

Třída 5. Přítomnost velkého počtu atypických buněk v nátěru (existuje mnohem více, než je obvyklé). V tomto případě je diagnostikována počáteční fáze rakoviny..

Dekódování nátěru pro cytologii pomocí metody Betsed

Dekódování cytologické analýzy materiálu odebraného z děložního hrdla se provádí podle Betsedovy metody. To bere v úvahu umístění buněk a dyskaryózu (změny v jádru). Výsledky výzkumu mohou být následující:

- Norma. Absence patologie nemá žádné zvláštní označení.

- Vaginóza, coylocytóza - HPV.

- Cervikální dysplazie, v závislosti na stupni - CIN I, CIN II nebo CIN III.

- Rakovina děložního čípku - karcinom (pax).

Termíny v diagnostice cytologické analýzy cervikálního nátěru

V gynekologické praxi je pro popis výsledků cytologických studií obvyklé používat následující označení a termíny:

- CBO. Normální ukazatele, žádné patologické změny.

-Cytogram zánětu. Indikátory naznačující vývoj zánětlivého procesu (cervicitis).

- Infiltrace leukocytů - zvýšený počet leukocytů. To je příznak vaginózy, exocervitidy nebo endocervitidy..

- Koilocyty - přítomnost buněk, které hovoří o HPV.

- Proliferace - zrychlení buněčného dělení. Tento stav je charakteristický pro zánětlivý proces v děloze. Se silnou proliferací dochází k pokročilému zánětu.

- Leukoplakia - patologicky změněné (ale nikoli rakovinné) buňky jsou přítomny ve stěru.

- Metaplasie - jeden typ buňky je nahrazen jiným. To je považováno za normu u pacientů, kteří byli během menopauzy léčeni pro neonkologické patologie dělohy. Tento stav je navíc normální u žen, které byly v menopauze déle než 6 let..

- Dysplazie - prekancerózní patologie.

Následující zkratky se používají k popisu výsledků nátěru obsahujícího abnormální buňky:

- ASC-US - přítomnost změněných skvamózních epitelových buněk s neznámou etiologií. Častější u pacientů starších 45 let, kdy se snižuje produkce estrogenu.

- AGC - změny ve válcových buňkách, které mohou naznačovat vaginózu nebo jiné onemocnění. Takový výsledek vyžaduje další objasnění diagnostiky..

- L-SIL - přítomnost malého počtu atypických nezhoubných buněk. V tomto případě je pacient předán k dalšímu vyšetření (biopsie a kolposkopie).

- ASC-H - patologické změny v buňkách, které naznačují prekancerózní patologii nebo začíná onkologický proces.

- HSIL je onkocytologie (přítomné jsou změněné ploché buňky). Takovým pacientům jsou poskytována okamžitá lékařská opatření, aby se zabránilo degeneraci na maligní nádor..

- AIS - Tato zkratka znamená, že byly identifikovány válcové maligní buňky. S takovými výsledky je nutné urgentní ošetření..

Pokud jsou v nátěru detekovány patologicky změněné buňky, laboratorní asistent to v písemném stanovisku s určitostí uvede a uvede typ změn. Pokud při interpretaci analýzy neexistují žádná zvláštní označení, je s největší pravděpodobností nátěr normální. Přesná diagnóza nemůže být provedena pouze na základě tohoto testu. K určení povahy patologie musí gynekolog porovnat výsledky různých vyšetření.

Kolik dní trvá analýza nátěru pro cytologii

Cytologická analýza nátěru obvykle trvá 1 až 5 dní.

Je důležité si uvědomit, že onkologický proces nenastane za několik dní. Od prvních patologických změn k maligní transformaci trvá poměrně dlouho. Proto včasná detekce atypických buněk v ženském těle umožňuje zabránit rozvoji rakoviny děložního čípku. Pro tyto účely byla všude zavedena přístupná a jednoduchá metoda pro včasnou diagnostiku maligních buněk - cytologické vyšetření nátěru.

Co ukazuje a proč užívají nátěr pro onkocytologii?

Oncocytologie je jednou z laboratorních metod, která našla své široké uplatnění v oboru gynekologie..

To vám umožní získat výsledek stavu děložního hrdla na jeho vnější části, děložním hrdle a také v oblasti vnějších pohlavních orgánů. Metoda se vyznačuje jednoduchým odběrem materiálu a schopností poměrně rychle posoudit stav tkání.

Proč se provádí onkocytologický nátěr?

V současné době zaujímá vedoucí postavení spolu s onkologickým procesem mléčných žláz u všech rakovinových onemocnění u žen problém rakoviny děložního čípku..

Rakovina děložního čípku je obzvláště agresivní a zároveň má nízký stupeň klinických projevů. Bohužel je velké množství rakoviny děložního čípku detekováno již v pokročilých stádiích, kdy je šance na přežití výrazně snížena. Proto stát a společnost porodníků-gynekologů vyvinuly program včasné detekce cervikální patologie.

Za tímto účelem se ženě doporučuje pravidelně navštěvovat gynekologa, a to i bez stížností na reprodukční systém. V tomto případě je vyšetřen a diagnostikován stav dělohy, vagíny, děložního čípku a mléčných žláz.

Pro diagnostiku cervikální patologie je hlavní metodou, která je nejspolehlivější a vysoce citlivá, nátěr pro onkocytologii. Provádí se v jakémkoli nemocničním zařízení a každý odborník odpovídajícího profilu je vyškolen v správném odebírání potřebného materiálu.

Indikace nátěru

Onkocytologie je screeningová metoda pro včasnou detekci maligních procesů v děložním čípku i v horních částech ženského reprodukčního systému..

Proto je prováděna výměna všech zástupců žen, počínaje 18. rokem věku, za přítomnosti sexuální aktivity. Nebo to jsou dívky staršího věku, které také navštívily gynekologa a jsou již sexuálně aktivní.

Postup se neuskutečňuje za přítomnosti žádných indikací, ale s možným účelem prevence onkologické patologie..

Povinné údaje, pro které je materiál užíván pro onkocytologii, jsou:

 • Registrace ženy na prenatální klinice těhotenství.
 • Přítomnost eroze na děložním čípku.
 • Detekce asociované infekce lidského papilomaviru.
 • Složitá dědičnost ve vztahu k rakovině děložního čípku.
 • Stejně jako klinika pro menstruační dysfunkci nebo výskyt krvavého výboje z genitálního traktu během sexuální aktivity nebo v klidu.
 • Přítomnost v oblasti vnějších genitálních orgánů podezřelých oblastí pro onkologickou patologii.

Jak často potřebujete mít nátěr?

 1. Normálně, bez přítomnosti rizikových faktorů nebo indikací, ženy do 30 let užívají jednou za kalendářní rok nátěr pro onkocytologii. Pokud je podle výsledků předchozích studií materiál získán neuspokojivý nebo s přítomností patologických prvků, pak se studie provádí častěji, jak lékař považuje za nutné, v závislosti na postupu.
 2. Po dosažení věku 30 let se ukazuje, že se onkocytologie užívá dvakrát ročně. To je spojeno se zvýšeným rizikem cervikálního onemocnění.
 3. Rizikové ženy by měly mít častěji test na onkocytologii. Způsob dodání je určen gynekologem v závislosti na přitěžujícím faktoru. Mezi rizikové faktory patří:
  • Kouření.
  • Přítomnost stavů imunodeficience, ne vždy virové povahy.
  • Přítomnost infekčních procesů v oblasti genitálií.
  • Nedostatek vitamínů A a C.

Oncocytologie pro seniory

Ženy, které vstupují do menopauzy, by měly být obzvláště opatrné ohledně svého zdraví.

Pozitivními aspekty v tomto případě je snížení rizika rozvoje onkologického procesu na děložním čípku. To je do značné míry způsobeno tím, že hormonální regulace orgánu klesá a šance na dyshormonální poruchy je mnohem nižší.

Dvě možnosti provedení analýzy:

 1. Pokud žena nemá žádné základní onemocnění nebo rizikové faktory pro rakovinu děložního čípku a několik let (nejméně tři) pravidelně bere nátěry pro onkocytologii a nemá žádné změny v buněčném složení a vyskytuje se přetrvávající menopauza, pak nátěr pro onkocytologii dovoleno brát jednou za dva roky.
 2. Pokud žena pravidelně nenavštěvuje odborníka, v předchozích analýzách došlo k identifikaci zánětlivého procesu, a to i v případě, že nedošlo ke změně složení buněk, jednou za rok se provádí nátěr pro onkocytologii, dokud se nedosáhnou pozitivních výsledků po dobu tří let..

Oncocytologie a těhotenství

Toto období pro každou ženu je velmi odpovědné, navíc se tělo prochází silnou restrukturalizací a ne vždy všechny jeho systémy i nadále fungují dobře. Mohou nastat různé druhy problémů, a to i během práce endokrinního systému..

Vlastnosti onkocytologie pro těhotné ženy:

 1. Během těhotenství se výrazně zvyšuje riziko vzniku nemocí, mezi něž patří onkologická patologie. Proto, když se žena obrátí na předporodní kliniku, aby zjistila těhotenství nebo registraci, lékař vezme materiál pro výzkum a provede postup pro získání nátěru pro onkocytologii.
 2. Předpokladem je přesnost nasytí nátěru a vysvětlení ženě, že v některých případech se může objevit krev nebo krvavý výboj, který nepředstavuje ohrožení života dítěte.
 3. Při plánování narození dítěte se doporučuje používat onkocytologický nátěr, aby se předešlo děsivým okamžikům pro ženu, a také aby se odstranily obtíže při získávání materiálu.

Druhy onkocytologie

V současné době existuje několik způsobů, jak získat buněčný materiál stanovením onkocytologie.

Mezi nimi jsou v gynekologii nejčastější:

 • Získání nátěru s následným barvením metodou Leishman. Je to nejjednodušší a zároveň běžná metoda používaná ve většině rozpočtových institucí v zemi.
 • Vytváření nátěru s následným zbarvením podle Papanicolaou. Metoda, která s větší pravděpodobností přinese nejpřesnější výsledek. Současně může být úroveň jeho složitosti několikrát vyšší než ta předchozí a zbarvení je jedním z nejobtížnějších. V komerčních institucích je běžný, protože je nákladnější z hlediska cenového rozpětí a obtížnosti při provádění..
 • Metoda kapalné cytologie. Toto je jedna z nejnovějších nových a nejpřesnějších metod odběru vzorků pro onkologii. V současné době provádí diagnostiku pouze malý počet soukromých zdravotnických zařízení nebo velkých nemocnic. Důvodem jsou vysoké ekonomické náklady a nedávné zavedení metody do praxe. Zároveň je však tato onkocytologie oproti ostatním nespornou výhodou, protože množství přijatého materiálu je mnohonásobně větší než u předchozích. To je způsobeno zavedením obsahu do nádoby s kapalným médiem, kde jsou uloženy všechny získané buňky. Dále se výsledné buňky čistí a zkoumají..

Jak se používá nátěr?

Vzorkování materiálu pro onkocytologii nezpůsobuje lékaři velké potíže, protože se jedná o dlouho zavedený mechanismus. Všichni odborníci vysvětlili nuance, s nimiž se mohou setkat a které je třeba vzít v úvahu, aby bylo dosaženo co nejspolehlivějšího výsledku.

K potření potřebujete:

 • Pacient musí ležet na gynekologickém křesle. Tato pozice je standardem pro užívání nátěru pro onkocytologii..
 • Doktor odhalí děložní čípek v zrcadlech, aby byl zcela stažen k vyšetření a aby byl děložní hrdlo dobře vizualizováno..
 • Mělo by být zřejmé, že pokud neexistují vady na krku v oblasti vnějšího hltanu, bude stačit vzít nátěr pouze z děložního hrdla.
 • Lékař opatrně, bez zbytečné námahy a odporu, vloží jej do děložního hrdla a provede rolovací pohyby. Jejich směr by měl být ve směru a proti směru hodinových ručiček.
 • Poté je cytologický kartáč odstraněn a odvíjecí pohyby jsou prováděny na speciálně označeném skle. Směr těchto pohybů je obzvláště důležitý, protože cytologové musí ke zkoumání dosáhnout všech částí cervikálního kanálu..

Speciální případy

Existují případy, že na děložním čípku nebo jiném horním genitálním traktu jsou defekty, které mohou zvyšovat podezření lékaře.

V takových případech lze z nich získat nátěr pro onkocytologii:

 • Za tímto účelem se podobné zvratné pohyby provádějí v podezřelé oblasti, přičemž se bere v úvahu zachycení všech tkání této oblasti.
 • V tomto případě je důležité, aby se na kartáčku objevily malé stopy krve. To bude znamenat, že nátěr byl odebrán správně, protože byly zachyceny všechny části webu.

Příprava na postup

K provedení postupu pro odebrání nátěru pro onkocytologii z děložního čípku není nutný žádný specializovaný výcvik.

Stačí to, abych ženě připomněl několik důležitých a jednoduchých bodů:

 • Chcete-li vzít nátěr pro onkocytologii, můžete přijít kterýkoli den menstruačního cyklu, s výjimkou období menstruace. Je výhodné sklízet tkáň v první fázi menstruačního cyklu..
 • Pokud se v oblasti, kde bude nátěr zasažen, vyskytne zánětlivý proces, mělo by se s ním předem dobře zacházet. Důvodem je skutečnost, že zanícené buňky mohou vést k falešnému výsledku a následně způsobit další manipulace k diagnostice stavu..
 • Dva dny před tím, než se z děložního čípku odeberou skvrny, není možné brát materiál pro výzkum. Může to být definice sexuálně přenosných infekcí, stejně jako virů atd. V takových případech je materiál odebírán speciálním štětcem, který může být pro tkáně také traumatizující..
 • Ultrazvukové výkony používající transvaginální převodník by také neměly být prováděny denně. V takových případech se na cytobrush může objevit gel, který zabraňuje shromažďování plnohodnotného buněčného materiálu..
 • Totéž platí pro pohlavní styk, mělo by být za několik dní zcela vyloučeno, bez ohledu na způsob ochrany. Do materiálu se mohou dostat zbytky lubrikantu kondomu, části bakteriální flóry a spermatu.
 • Nedoporučuje se také používat vaginální čípky a krémy po dobu tří dnů, protože jejich zbytky se mohou dostat do materiálu pro výzkum a způsobit falešný výsledek..

Dekódování výsledků

Deciphering stěr a 5 stupňů podle metody Papanicolaou:

 • 1 stupeň. Fenomén absolutní normy, ve kterém nejsou detekovány žádné změněné buňky. Předpokladem pro získání výsledku této skupiny je absence kliniky zánětlivého procesu, stejně jako před nebo onkologické stavy..
 • 2. stupeň. Získání materiálu, ve kterém je stanovena přítomnost jednotlivých pozměněných buněčných skupin. Podobný stav může být způsoben reaktivními změnami na pozadí zánětlivého procesu. Pokud je zánět potvrzen, lékař zvolí plán pro další léčbu nebo výběr dalších diagnostických metod, jako je získání bioptického materiálu a následné vyšetření po 3 měsících s nátěrem pro onkocytologii..
 • 3 stupně. Získání oblastí dysplazie nebo hyperplázie na pozadí neměřených ostatních buněk. V takových případech by měla žena provést další histologické a mikrobiologické vyšetření. Po 3 měsících se odebere druhý nátěr pro kontrolní studii.
 • 4 stupně. Identifikace buněčného složení s přítomností změněných genetických prvků. Detekuje pozměněnou DNA ve výsledném materiálu. Po obdržení tohoto materiálu pro onkologii se ženě doporučuje navštívit onkologický lékárník, aby si mohla zvolit další taktiku akce.
 • 5. stupeň. Přítomnost velkého počtu buněčných hmot s pozměněným genetickým makeupem. V takovém případě, již na základě nátěru na onkocytologii, je možné stanovit diagnózu maligní léze..

Stěr je normální

Indikátory nátěru jsou normální:

 • Po odstranění nátěru z děložního čípku lze získat buňky, které představují sloupcový epitel. Při prozkoumání budou nezanedbatelné..
 • V některých případech lze detekovat metaplastický epitel, který je obvykle přechodnou zónou na křižovatce epitelu. Někdy jsou také stratifikované dlaždicové epiteliální buňky, které jsou součástí děložního hrdla..
 • Kvantitativní poměr buněčné složky se může lišit a bude záviset na struktuře děložního hrdla a místě, kde se nachází přechodová zóna.
 • Pokud byl materiál odebrán z vaginální oblasti, získá se materiál hlavně z vícevrstvých částí děložního čípku.

Předpokladem pro získání normálního nátěru pro onkocytologii je přítomnost buněčné složky stejné struktury, složení a tvaru buněk. Genetický aparát musí být nezměněn.

Když vezmete materiál během těhotenství pro onkocytologii, objeví se převážně stratifikovaný skvamózní epitel.

Tabulka onkologie

Klasifikace, barvení PapanicolaouNomenklatura dysplazie
1Stav normy
2Přítomnost mírné atypie
3Přítomnost mírné dysplázie
4Těžká dysplázie.
PětOnkologický proces

Tampón během zánětu

V některých případech je nátěr pro onkocytologii prováděn, když žena má zánětlivý proces na děložním čípku. To může být způsobeno nesprávnou přípravou ženy na nátěr, rezistencí na terapii nebo přítomností chronického zánětlivého procesu s nevhodnou léčbou.

V tomto případě se při diagnostice nátěru pro onkocytologii odhalí změna složení i struktury:

 • Při stanovení je možné stanovit velké množství hlavní zánětlivé složky - leukocytových buněk a jejich reziduí v různých stádiích.
 • Při specifické infekci je patogen detekován. Může to být Trichomonas, chlamydia, houby nebo gardnerella.

Buňky, které mají výraznou strukturu a tvar, se do okamžiku ošetření zcela liší a po ošetření se vrátí do svého normálního stavu. V některých případech se buňky s dlouhým patologickým procesem nebo akutním stavem mohou podobat onkologickému procesu nebo jiným stavům.

Negativní výsledky

Při studiu buněčné kompozice stanovením nátěrové onkocytologie je možné identifikovat následující změny:

 • Přítomnost atypického buněčného složení v různých stupních závažnosti. Tento stav může být charakterizován cervikální dysplázií. Mírná nebo těžká závažnost dysplazie je prekancerózní stav a pokud není zánětlivý proces léčen včas, pak to může být výsledek onkologického procesu. V tomto případě jsou vyžadovány další metody výzkumu, zejména invazivní, jako je cervikální biopsie. Následně je povinným okamžikem chirurgická léčba, jejíž variantou může být kryodestrukce, diatermocoagulace atd. U dysplastického procesu, který odpovídá snadnému procesu, je vyžadováno ošetření a poté je provedena druhá studie k posouzení dynamiky kurzu. V průměru se provádí nejdříve 2 nebo 4 týdny po ukončení léčby. Během těhotenství, při obdržení výsledků nátěru onkocytologie s patologickými prvky, bude volba taktiky záviset na délce a povaze procesu.
 • Vzhled atypických rakovinových buněk. Varianta procesu rakoviny je jiná. Závisí to na typu patologických buněk a jejich morfologické příslušnosti. V tomto případě je důležitým bodem přítomnost na místě, tj. Lokalizovaná na místě. V takové situaci je důležité provést včasnou diagnózu a léčbu, aby se zabránilo přechodu procesu na agresivní rakovinu náchylnou k metastázám..

Náklady na výzkum

V podmínkách státních poliklinik je studie prováděna plánovaným způsobem při návštěvě gynekologa a je zcela zdarma. Pokud chcete projít postupy rychleji a bez front, cena v soukromých klinikách se bude lišit od 300 do 900 rublů.

Závěr

Na základě výše uvedených informací je třeba chápat, že nátěr pro onkocytologii je v současné době jedním z nejspolehlivějších výsledků včasné detekce cervikální patologie..

Tento postup je obecně k dispozici a provádí se jako jedna z možností lékařského vyšetření a vyšetření pro jiné patologie.

Recenze

Recenze o tom, zda to bolí provést analýzu pro oncocytology:

Analýza pro cytologii v gynekologii. Co to znamená, jaké choroby to ukazuje. Jaký je rozdíl od nátěru na nádorovém markeru? Dekódování

Cytologická analýza (z řeckých „cytos“ - buněk) je studie o počtu, struktuře a tvaru buněk a mezibuněčné složky získané z živého organismu pod optickým mikroskopem. Na rozdíl od jiných instrumentálních metod umožňuje identifikovat patologické změny v raných stádiích a objasnit jejich lokalizaci dostatečně rychle.

Cytologická analýza je jednou z nejčastějších diagnostických metod v gynekologii a porodnictví..

Cytologická analýza: co je to v gynekologii

Na ženské klinice jsou cytologické vyšetření podrobeny různé tekutiny (vaginální a menstruační výtok, moč) a (častěji) povrchové vrstvy buněk, které jsou odebírány z různých částí reprodukčního systému..

Například:

 • vulva;
 • vagina;
 • děložního hrdla a děložního hrdla (vnitřní kanál děložního hrdla);
 • vnitřní dutinu dělohy;
 • vejcovody;
 • vaječníky.

Pro cytologii vnějších řezů (až do dělohy) jsou vyžadovány volné peelingové vrstvy buněk, proto se tato studie týká poměrně bezbolestných, rychlých (od několika minut během chirurgického zákroku do několika dnů během rutinního vyšetření) a hromadných metod doporučených pro každoroční rutinní vyšetření žen od 18 let ( sexuální aktivity) nebo 30 až 65 let.

Zástupci rizikových skupin pro onkologii jsou vyšetřováni dvakrát ročně; pacientů s rakovinou léčených a endokrinologických pacientů - častěji podle indikací.

Ke studiu buněčného složení hlubších orgánů jsou nutná další opatření:

 • endoskopie (děloha);
 • punkce orgánů;
 • výtěry a tisky z laparoskopie, otevřených řezů nebo chirurgických zákroků.

Štěrk pro cytologii zahrnuje studium povrchových (epitelových) a středních (mezoteliových) vrstev orgánů, jakož i dalších zahrnutých složek, a používá se k řešení několika problémů.

Oni jsou:

 1. Vyhodnocení hormonálního stavu: studium funkce vaječníků a jiných žláz; identifikace snížené nebo zvýšené produkce určitých hormonů; hledat příčiny menstruačních nepravidelností nebo neplodnosti; identifikace rizikových skupin pro onkologii podle stupně narušení estrogenní aktivity.
 2. Hodnocení účinnosti hormonální terapie.
 3. Hledejte atypické (ne typické pro normu nebo tuto fázi cyklu) buňky s cílem: diagnostikovat zánět; detekce infekcí (včetně onkogenních forem cytomegaloviru a papilomaviru); detekování prekancerózních a rakovinových stavů.

Cytologická analýza v gynekologii pomáhá identifikovat abnormální buňky, jako je cytomegalovirus.

 • Hodnocení průběhu těhotenství: detekce dysbiózy; detekce zánětu; diagnostika hormonálních poruch; identifikace poškození močového měchýře; diagnóza fetální hypoxie; diagnostika ukončení těhotenství, těhotenství po porodu a intrauterinní fetální smrt.
 • Sledování účinnosti protinádorové terapie (podle stupně poškození maligních buněk).
 • Řízení dynamiky hojení ran.
 • Během operací posoudit povahu patologie, přítomnost nádorových buněk v odlehlé oblasti a další naléhavé úkoly.
 • Analýza pro cytologii v gynekologii je jednou z nejinformativnějších studií (například při stanovení hormonální aktivity cytologie úspěšně konkuruje krevnímu testu), míra její spolehlivosti je však přímo závislá na kvalifikaci lékaře odebírajícího materiál, na přesném dodržování pravidel pro barvení a přípravě vzorků a na správném výběru místa plotu.

  Metoda proto vyžaduje systematické opakování, a pokud se zjistí odchylky, doplní se komplexním vyšetřením.

  Druhy cytologických testů

  Cytologická analýza je v gynekologii známa od počátku 20. století, kdy ji řecký lékař Georgios Papanikolaou poprvé použil pro včasnou diagnostiku rakoviny děložního čípku. Nyní bylo vyvinuto několik nových metod prokazujících zvýšenou důvěru..

  Postup pro provádění manipulací při sběru materiálu zůstává běžný pro všechny tyto typy, rozdíly se týkají metod přípravy, zpracování a analýzy odebraného vzorku..

  Například:

  1. Papanicolaouův test (PAP nebo PAP test) je nejrozšířenější a ekonomicky poměrně levná metoda, včetně fixace alkoholu a postupného barvení vzorku. Fixace podle Papanicolaou pomáhá zabránit buněčné deformaci a použití různých barviv pomáhá rozlišovat mezi jejich typy. Zavedení testu PAP do rutinního screeningu umožnilo snížit výskyt rakoviny děložního čípku o 80% (podrobeno pravidelnému vyšetření). Spolehlivost metody detekce dysplazie a rakoviny je asi 60%.
  2. Romanovského barvení (Leishmanova modifikace) je variace testu PAP vyvinutého v Rusku. Metoda vyžaduje vysokou kvalifikaci a zkušenosti morfologa.
  3. Kapalná cytologie je modernější a spolehlivější metoda výzkumu, která nevyžaduje složitý postup vícestupňového barvení a minimalizuje ruční práci. Proto je pomocí kapalné cytologie minimalizována pravděpodobnost kazení vzorku během přípravy. Způsob zahrnuje uchovávání v stabilizačním kapalném médiu a následné odstředění; barvení kapalnou cytoanalýzou vyžaduje použití speciálních barviv. Citlivost možnosti analýzy kapalin dosahuje 95%. Tato metoda také umožňuje určit jeden z markerů přítomnosti papilomaviru a provádět výzkum DNA. Kapalný vzorek se používá hlavně pro diagnostiku atypických buněk v onkologii, protože odstranění mnoha složek vzorku během odstřeďování snižuje hodnotu metody pro studium dalších nemocí..
  4. Rychlá cytologie - používá se k naléhavému posouzení při absenci potřebných fixačních a barvících složek. Nátěr se nanáší na suché sklíčko, ihned se vysuší a prozkoumá. Metoda má vysokou chybu.

  Studii připraveného vzorku tradičně provádí cytolog vizuálně pomocí silného mikroskopu, ale v posledních letech se také objevila analýza hardwaru..

  Rozdíly mezi cytologickými a histologickými analýzami

  Diagnostikové někdy nemusí studovat jednotlivé buňky, ale jejich vzájemné uspořádání a povahu mezibuněčného prostoru. V tomto případě je pacient odeslán na histologii (z řeckého „histos“ - tkáně) - plot a další vyšetření malého kousku tkáně (strukturně a funkčně související skupina buněk).

  Vlastnosti histologického vyšetření:

  • odkazuje na biopsické metody;
  • vyžaduje složitější přípravu;
  • prováděné v nemocnici;
  • provádí se v anestézii;
  • liší se při práci namáhavější zaměřovací technikou;
  • vyžaduje komplexní zpracování vybraného materiálu;
  • vyžaduje hardwarové učení.

  Odběr tkáně není indikován v přítomnosti detekovaných velmi malých lézí.

  Histologie se běžně používá k diagnostice papilomaviru (HPV) a úrovně a stádia rakoviny.

  Rozdíly mezi cytologickým vyšetřením a analýzou nádorových markerů

  Nádorové markery - specifické proteinové molekuly, které mohou být produkovány jak změnami, tak zdravými buňkami těla v přítomnosti poruch.

  Například:

  • zánětlivý proces;
  • benigní formace;
  • když kouří;
  • při užívání léků;
  • během těhotenství, menstruace a jiných fyziologických změn;
  • záleží na věku.

  Test markeru proto také není stoprocentně spolehlivý. Analýza vyžaduje studii žilní krve, moči a dalších tekutin.

  Cíle studie jsou podobné jako u cytologické analýzy:

  • detekci přítomnosti nádoru a určení jeho povahy (onkologické nebo benigní);
  • hodnocení účinnosti protinádorové terapie;
  • hledat metastázy a relapsy.

  Analýza nádorových markerů se používá u žen ohrožených rakovinou reprodukčního systému, zažívacího systému a dalších orgánů a nepoužívá se pro preventivní vyšetření. Někdy se tato metoda používá k objasnění výsledků cytologického testu..

  Mnoho nádorových markerů odhaluje různá onemocnění, takže tento test vyžaduje komplexní vyšetření.

  Výhodou gynekologického testu je schopnost určit změny orgánů nad děložním hrdlem (vaječníky, děloha, vejcovody). Test na nádorové markery vyžaduje pečlivější přípravu pacienta z důvodu vysoké citlivosti studovaných objektů na fyziologické fluktuace..

  Rozdíly od mikrobiologické analýzy (stěr na flóře)

  Roztěr z pochvy, děložního čípku, močové trubice a konečníku pro mikroflóru (patogenní, symbiotické a oportunistické mikroorganismy) se provádí pomocí manipulací podobných cytologickému nátěru a je součástí rutinního gynekologického vyšetření, které se doporučuje každé ženě každých šest měsíců..

  Obvykle se oba typy nátěru berou současně. Pro mikrobiologickou analýzu může být vyžadována inokulace na kultivačním médiu. Mikroskopie pro bakteriofloru se provádí pomocí jiné metody barvení (podle Grama).

  Indikace

  Analýza pro cytologii v gynekologii je součástí screeningového vyšetření dospělé ženské populace v mnoha zemích světa. Rutinní cytologický test je povinný pro všechny ženy nad 18 let (tento věk klesá s dřívějším nástupem sexuální aktivity) a mladší 65 let.

  Ve vyšším věku (kvůli snížení hladin estrogenu a snížení spolehlivosti výsledku) je podle rozhodnutí gynekologa předepsán nátěr. Fokusní skupina zahrnuje ženy nad 30 let.

  U žen ve věku screeningu při absenci pozitivních výsledků testu (tj. Při absenci detekovaných patologií, fáze 1 cytogramu) do 2 let se plánované období odkládá o každé 2 roky, s negativním výsledkem do 3 testů - o 3 roky.

  Indikace pro neplánované cytologické vyšetření mohou být:

  • plánování těhotenství;
  • před instalací nitroděložního zařízení;
  • častá výměna sexuálních partnerů;
  • používání hormonálních antikoncepčních prostředků a jiných léků na pohlavní hormony;
  • nepravidelná období nebo amenorea (bez menstruace);
  • neplodnost;
  • hojný nebo netypický vaginální výtok;
  • svědění, pálení a další nepohodlí v oblasti genitálií;
  • genitální herpes a condylomas;
  • přítomnost pacientů s rakovinou mezi předky a příbuznými;
  • přítomnost provokujících faktorů (kouření, častá konzumace alkoholu, život v ekologicky nepříznivých oblastech, časný nástup sexuální aktivity, oslabená imunita, přítomnost dalších virových chorob, historie rakoviny genitálií);
  • častý porod (od 2) a potrat;
  • historie radiace, včetně radioterapie;
  • obezita;
  • cervikální eroze;
  • cukrovka.

  Testovací tolerance

  Screeningové cytologické vyšetření se provádí na buňkách ne dále než na vnější části děložního hrdla a odkazuje na neinvazivní metody.

  Užívání volně exfoliačních buněk z pochvy nezpůsobuje nepohodlí, pacient trpí určitým nepohodlím, když odebírá materiál z povrchu děložního hrdla a z jeho kanálu, ale tento postup je krátkodobý a nezahrnuje také pronikání do hlubokých vrstev..

  Pro snížení nepohodlí může gynekolog předehřívat nástroje v horké vodě. Tato studie je právem považována za triviální lékařský postup a neměla by vyvolávat obavy..

  Ženy, které často musejí mít cytologický nátěr (například u pacientů s rakovinou), si na tyto manipulace zvyknou velmi rychle, což by mělo sloužit jako vynikající důkaz pro ženy, které se této studii vyhýbají kvůli strachu z bolesti nebo možným komplikacím.

  Předběžná příprava

  Spolehlivost výsledků cytologického vyšetření do značné míry závisí na správné přípravě a dobře zvoleném čase k návštěvě gynekologa.

  Nátěr by neměl být užíván za následujících podmínek:

  • přítomnost identifikovaného zánětlivého (obecného nebo lokálního) stavu;
  • v období menstruace, týden po jeho ukončení a stejné množství před začátkem;
  • během těhotenství - podle indikací;
  • méně než 2 dny po předchozím gynekologickém vyšetření nebo kolposkopii;
  • méně než 2 dny po posledním pohlavním styku, douchingu nebo použití jakýchkoli vaginálních prostředků (léky, mazadla, ultrazvukové gely apod.);
  • dříve než několik hodin po použití toalety;
  • méně než týden po vysazení antibiotik.

  Jak je materiál odebrán pro analýzu?

  Cytologický nátěr se provádí během rutinního gynekologického vyšetření, které netrvá déle než 15 minut, a nevyžaduje od pacienta žádnou zvláštní přípravu. Po nastavení dilatace a zavedení zrcadel provede specialista škrábání z vaginální stěny, z vnějšího povrchu děložního hrdla az kanálu pomocí špachtle nebo štětce, umístí nátěr na sklíčko a pošle jej laboratornímu asistentovi.

  Jak dlouho čekat na odpověď?

  V nouzových podmínkách (například při provádění chirurgického zákroku) je výsledek cytologie poskytnut chirurgovi během několika minut před dokončením operace. Čekání na odpověď během rutinního screeningového vyšetření na prenatální klinice trvá až 2 týdny, protože v tomto případě čas na přípravu výsledku závisí na pracovní zátěži instituce a nevyžaduje naléhavost.

  Na soukromých klinikách může být odpověď poskytnuta během 1–3 dnů, ale je třeba si uvědomit, že nejpřesnější výsledek cytologické studie lze získat, pokud jsou pozorovány všechny fáze přípravy vzorku, což trvá asi 7 dní mimo režim cito („urgentní“).

  Dekódování výsledků

  Cytologická analýza v gynekologii končí vydáním výsledků ve formě cytogramu.

  Cytogram obsahuje informace o jednom z 5 stadií vývoje nemoci podle systému Bethesda od roku 2014:

  1. Žádné odchylky. Negativní výsledek vzorku.
  2. Malé změny v buněčné morfologii; chybí abnormální buňky. Tato fáze zpravidla indikuje přítomnost zánětu, pro zjištění, která další vyšetřovací opatření budou vyžadována..
  3. Některé buňky obsahují deformace jader, což naznačuje jejich tendenci k atypičnosti. Fáze je typická pro dysplázii a cervikální erozi, vyžaduje histologické vyšetření, aby se vyloučily prekancerózní stavy.
  4. Přítomnost buněk s maligními deformitami: zvětšené jádro; změněná cytoplazma; mění se struktura chromozomů. Tato fáze indikuje prekancerózní hladinu dysplazie.
  5. Přítomnost buněk s maligními změnami ve velkém počtu.

  Kromě epitelových buněk cytogram popisuje další složky nátěru:

  • stupeň mikrobiologické čistoty vagíny (norma je 1 a 2 stupně; 3 a 4 stupně označují infekční zánět);
  • počet leukocytů (bílé krvinky, které se objevují v nátěru s různými typy zánětů; obvykle - až 10 kusů v nátěru od povrchu děložního hrdla, až 30 - od močové trubice);
  • přítomnost hlenu (norma je mírné množství);
  • přítomnost bakterií a hub (mikroorganismy musí chybět);
  • obsah skvamózních epiteliálních buněk (ne více než 10 kusů).

  Porušení zjištěná cytogramem

  Analýza pro cytologii v gynekologii je informativní metoda, která vám umožní diagnostikovat mnoho poruch v počátečním stádiu. Kromě různých stupňů progresi maligních procesů pomáhá cytogram detekovat celou řadu dalších patologií..

  Infekční choroby:

  • bakteriální (chlamydie - nejčastěji zmizí bez příznaků; kapavka; trichomoniáza - doprovázeno nazelenalým výtokem, svěděním a nepohodlí);
  • virová (infekce lidským papilomavirem a herpes genitálií); mohou být doprovázeny genitálními bradavicemi (bradavice); k prokázání stupně onkologického nebezpečí zjištěné formy viru budou nutné další studie;
  • fungální (obvykle z rodu Candida); přerůstání kvasinek je obvykle doprovázeno záněty, svěděním, pálením, specifickým bělavým výtokem.

  Benigní formace a dysplazie (buněčné deformity) jsou nebezpečné s možností degenerace na rakovinu:

  • polypy - buněčná proliferace;
  • leukoplakie (hyperkeratóza) - deformace epitelu (sliznice) krku;
  • erythroplakia - atrofie buněk v horní vrstvě, lze pozorovat při nízkém obsahu estrogenu;
  • dysplazie - změny ve struktuře epiteliálních buněk děložního čípku (odkazuje na prekancerózní stavy).

  Zánět neinfekční povahy (například způsobený dekompenzovaným diabetes mellitus).

  Stav hormonálního pozadí a jeho odchylky:

  • vysoká hodnota estrogenu - onkologický rizikový faktor pro choroby pohlavních orgánů a mléčných žláz;
  • snížené množství estrogenu - možná příčina neplodnosti a nestability menstruačního cyklu;
  • zvýšené hodnoty androgenů - mužských pohlavních hormonů;
  • odchylky v obsahu prolaktinu;
  • nekonzistence hormonální aktivity s fází cyklu.

  Další vyšetření, která mohou být přiřazena, když jsou v cytogramu detekovány 2 až 5 stupňů:

  • Ultrazvuk;
  • MRI;
  • CT;
  • radiografie;
  • histologie;
  • bakteriologická analýza a bakteriologická kultura;
  • endoskopie dělohy (hysteroskopie);
  • rozšířená kolposkopie;
  • PCR (k určení typu a formy viru);
  • ELISA (enzymaticky vázaný imunosorbentový test krve);
  • krevní test na nádorové markery a infekce TORCH;
  • krevní test na hormony.

  Stůl 1:

  JevZnámkyDoba trváníČetnost výskytu
  Norma
  • mírná bolestivost v podbřišku;
  • skromný krvavý a krvavý výboj.
  1-2 dny po zákrokuČasto
  Nebezpečný
  • silná bolest v podbřišku;
  • začalo příliš pozdě nebo příliš dlouhé krvácení;
  • zvýšená tělesná teplota a zimnice.
  Více než 3 dnyZřídka

  Tabulka 2:

  DůvodyMožný
  efekty
  Akce
  • zvýšená citlivost;
  • silný svalový tón děložního čípku;
  • mikroskopické poškození kapilár v děložním čípku.
  Složit
  sám
  • teplá sprcha;
  • výrobky osobní hygieny.
  • podráždění v reakci na manipulace v přítomnosti zánětu, eroze, otoku a dalších změn orgánů.
  • nekvalifikované činnosti lékaře (hlavně proniknutí nástroje do cervikálního kanálu na velké vzdálenosti);
  • adheze a stenóza v děložním čípku;
  • ztráta krve;
  • šíření maligního procesu (pokud je rakovina poškozena).
  Vyhledání naléhavé lékařské pomoci

  Náklady na analýzu

  Cytologické vyšetření v Rusku je součástí bezplatného programu zdravotního pojištění. Soukromé služby nabízejí provést test do 1000 rublů. (údaje za rok 2018), s možností vzorkování doma.

  Kde mohu získat nátěr pro cytologii?

  Analýza pro cytologii v gynekologii je jedním z masových typů vyšetření ženské populace v Rusku.

  Podle povinného zdravotního pojištění se cytologický nátěr provádí na prenatální klinice v místě bydliště.

  Téměř všechny soukromé kliniky v Rusku nabízejí podobné služby. Velké instituce mají vlastní laboratorní zařízení pro výzkum vzorků, menší instituce zasílají vzorky do zprostředkujících center.

  Možné komplikace po podání nátěru

  Standardní postup pro sběr cytologického materiálu z oblastí do zadní části děložního hrdla může být omezen na drobné nepohodlí v oblasti děložního hrdla, které zmizí po 1-2 dnech. Někdy však existují i ​​jiné projevy..

  Normální a nebezpečné komplikace po cytologickém vyšetření

  Abyste předešli komplikacím po převzetí materiálu pro cytoanalýzu, měli byste dodržovat několik jednoduchých pravidel:

  • po dobu 1-2 dnů se při provádění procedur vody omezte na sprchu;
  • zdržte se sexuální aktivity, douchingu, použití tamponu a jiných intravaginálních prostředků po dobu nejméně 1 týdne.

  Vlastnosti cytologického vyšetření u těhotných žen

  Během normálního těhotenství se cytologický nátěr užívá třikrát - při registraci, ve 30. a 36. týdnu. Hlavním účelem studie je v tomto případě detekce infekcí nebezpečných pro plod, jakož i identifikace atypických buněk, které se za podmínek predispozice poprvé objevují během těhotenství..

  Kontraindikace manipulace jsou zvýšený tonus dělohy a hrozba ukončení těhotenství.

  Život moderní aktivní ženy zahrnuje mnoho faktorů, které mohou nepříznivě ovlivnit její zdraví, a proto je pro včasnou diagnostiku možných patologií mimořádně nutné, aby byla pravidelně vyšetřována odborníky. Analýza pro cytologii v gynekologii je jednou z nejdostupnějších, nejjednodušších a nejefektivnějších metod včasné detekce poruch.

  Autor článku: lyubov_a

  Design článku: Oleg Lozinsky

  Video o analýze pro cytologii

  Co je cytologický test a jak se to dělá: