Fáze 4 karcinom plic s metastázami

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakoviny. Ve vyspělých zemích to vede nejen k četnosti výskytu, ale také k počtu úmrtí. Rozšířený výskyt této choroby je způsoben skutečností, že mezi hlavní příčiny jejího výskytu patří kouření tabáku, život ve špatných podmínkách prostředí a práce v nebezpečných podnicích. Léčba je komplikována skutečností, že v plicích nejsou žádné bolestivé nervové zakončení a pacient nemusí pociťovat příznaky, které by ho po dlouhou dobu skutečně upozornily, nebo je zaměňovat s příznaky jiných onemocnění dýchacích cest a samoléčivých. Proto je tento typ onkologie často určen pouze v pozdějších stádiích..

Obsah

Jak se vyvíjí rakovina plic

Rakovina plic může být centrální a periferní, stejně jako mediastinální a šířená. Tato klasifikace je založena na lokalizaci primárního zaměření nemoci. V jeho rámci závisí její průběh a doba nástupu prvních příznaků na formě onkologie..

Centrální forma. Zahrnuje onkologii, která se vyvíjí ve velkých průduškách: hlavní, střední, lobarská, segmentová a subsegmentální. Je charakterizována tvorbou malobuněčného a skvamocelulárního nádoru. První příznaky jsou:

 • suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů; suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů;
 • chraplák;
 • pískání při dýchání;
 • periodická nebo jemná bolest v hrudi.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví, měl by pacient vyhledat lékařské ošetření. K identifikaci onkologie pomůže:

 • fluorografie (ale v raných stádiích může onkologický nádor vypadat podobně jako jiná onemocnění dýchacího systému);
 • počítačová tomografie hrudníku;
 • PET-CT.

K potvrzení diagnózy lze použít:

 • bronchoskopie (ke studiu průdušek na přítomnost novotvarů);
 • biopsie nádoru, pokud je viditelná v tracheobronchiálním stromu (za účelem stanovení stupně malignity);
 • transthorakální punkci, pokud nádor není centrální, ale periferní.

Periferní forma Tento typ onkologie se vyvíjí z epitelu menších průdušek nebo je lokalizován v buněčném parenchymu, roste v tloušťce plicní tkáně. Nebezpečí spočívá v tom, že vykazuje příznaky mnohem později než rakovina průdušek. Nádor může růst do velké velikosti, aniž by vykazoval příznaky. Mnoho pacientů nepodléhá preventivním vyšetřením a dokonce dokonce odmítá léčbu s odvoláním na absenci hmatatelných projevů onemocnění. Takový nádor je často detekován náhodně během vyšetření nebo při výskytu závažnějších příznaků..

Mediastinální forma Je charakterizována množstvím metastatických lézí mediastinálních lymfatických uzlin, u nichž není detekována lokalizace nádoru v plicích.

Diseminovaná forma (primární karcinomatóza), která zahrnuje mnohočetné léze plic bez prokázané lokalizace primárního nádoru v jiných orgánech. Více než polovina rakovin se vyskytuje v pravých plicích, zejména v horním laloku.

Klasifikace fáze

V domácí onkologii existují 4 fáze aktivního průběhu onemocnění, které se týkají pouze nemalobuněčného karcinomu. Jejich trvání je v každém případě velmi individuální a je určeno klinickým obrazem, který je pozorován řadou vyšetření. Tato klasifikace zohledňuje časné formy rakoviny. Před čtyřmi aktivními fázemi jsou další dva:

 • latentní, během kterého lze přítomnost rakovinných buněk stanovit pouze analýzou sputa nebo vody získané bronchoskopií;
 • nula (neinvazivní rakovina), když jsou nádorové buňky detekovány pouze ve vnitřní výstelce plic.

Ve velké většině případů není včasná rakovina diagnostikována..

První část. Je rozdělena do dvou fází:

 • nejprve nádor roste do vnitřních tkání plic, dosahuje velikosti až 3 cm, zatímco je obklopen zdravou tkání, neovlivňuje průdušky a lymfatické uzliny;
 • pak může dorůst do pleury a průdušek, přesahujících velikost 3 cm.

Druhá fáze. Zde se objevují výraznější příznaky:

 • dušnost;
 • zvuky a pískání při dýchání;
 • kašel s krví ve sputu, hemoptýza;
 • bolest na hrudi.

V tomto případě může být samotný nádor v rozmezí 5-7 cm, aniž by ovlivnil lymfatické uzliny nebo v nich měl metastázy, a také ovlivnil pleuru a srdeční membránu, ale nepřesahoval 5 cm.

Třetí fáze. Nádor ovlivňuje lymfatické uzliny, pleuru a hrudní stěnu. Metastázy se dále šíří: do průdušnice, krevních cév, jícnu, páteře, klíční kosti a srdce. Obtížné dýchání. Nádor je větší než 7 cm.

Fáze čtyři. Je to terminál a nabývá nevyléčitelné podoby. Nádor přesahuje plíce a šíří se do sousedních orgánů. Metastázy jsou rozsáhlé a mají vzdálenou lokalizaci. Pleurisy, perikarditida se spojuje - samostatně nebo společně. Metastázy se vyskytují prostřednictvím lymfogenních (prostřednictvím lymfatických cév) a hematogenních (krevních cév) cest. Všechny klinické projevy se výrazně zvyšují. Mezi primárními (lokálními) projevy je patrné, že:

 • kašel se oslabuje;
 • přidává se sputum charakteristické malinové barvy, podobné konzistenci želé, může také obsahovat hnis;
 • bolesti na hrudi jsou intenzivnější.

Sekundární příznaky způsobené metastázami lze také jasně projevit:

 • poruchy kardiovaskulárního systému;
 • vynikající syndrom vena cava (kvůli zhoršenému průtoku krve);
 • potíže s průchodem jídla jícnem;
 • potíže s mluvením, polykáním;
 • duševní poruchy;
 • bolest v jiných orgánech a končetinách.

Obecný stav se také zhoršuje, a proto je cítit:

 • slabost, apatie, zvýšená únava;
 • významné hubnutí;
 • vysoká teplota;
 • jiný.

Ošetření fáze 4

Pokud má pacient ve stadiu 4 rakovinu plic s metastázami do jiných orgánů, bude hlavním cílem jeho léčby zmírnit jeho stav a prodloužit délku života. Volba léčebného režimu je ovlivněna prognostickými faktory, které se vytvářejí na základě komplexního vyšetření za použití velkého počtu technik. Protože je fáze nevratná, bude paliativní, tuto formu rakoviny nelze úplně vyléčit..

Cíle paliativní péče. Všichni pacienti s karcinomem plic ve stadiu 4 se ptají, jak dlouho musí žít. Moderní medicína bojuje, aby zajistila, že na tuto otázku budou moci být získány nejpříznivější odpovědi. Za tímto účelem se provádí soubor opatření zaměřených na:

 • zmírnit příznaky;
 • ke snížení negativních vedlejších účinků léčby;
 • zvýšit celkové přežití.

Obecný přístup k léčbě. Některé z postupů, které v některých případech mohou vést ke zlepšení stavu a ke zvýšení střední délky života, jsou:

 • radiofrekvenční ablace;
 • radioembolizace;
 • chemoembolizace;
 • použití monoklonálních protilátek;
 • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

Standardy léčby. Radiační a chemoterapie se nejčastěji používají ve stadiu 4. Standardem léčby je v současné době systémová chemoterapie, která zvyšuje přežití ve srovnání se symptomatickou terapií. Existuje několik možností systémové terapie rakoviny plic, včetně těch moderních:

 • cytotoxická chemoterapeutická činidla;
 • cílené (zaměřené na konkrétní cíl v těle) drogy;
 • imunoterapie léky.

Díky nim se léčba stala individualizovanější, nyní může být založena na molekulárních a histologických charakteristikách nádoru. Díky úspěchům moderní vědy a medicíny bylo možné identifikovat řidičské mutace, tj. „Vedoucí“ mutace - ty, které mají přímý dopad na růst maligního nádoru. To umožnilo identifikovat pacienty, kteří pozitivně reagují na cílenou léčbu léky. Tento přístup je použitelný i při léčbě starších pacientů s komorbiditami..

Počáteční systémová terapie. Informace se používá ke stanovení vektoru:

 • o morfologické, molekulární a histologické povaze nádoru;
 • lokalizace metastáz;
 • celkový stav pacienta;
 • o všech symptomatických projevech;
 • o přítomnosti identifikovaných mutací atd..

V této fázi lze následující studie zpočátku nebo opakovat v různých kombinacích:

 • obecné klinické;
 • Rentgen (rentgen hrudníku ve dvou projekcích, kontrastní vyšetření jícnu, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopie, diagnostický pneumotorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologické vyšetření sputa po bronchoskopii;
 • pomocí chirurgických metod (biopsie, punkce, mediastinotomie, diagnostická torakotomie, laparoskopie);
 • Ultrazvuk;
 • radionuklidové metody (skenování kostí a jiných orgánů);
 • laboratorní stanovení nádorových markerů atd..

Dále mohou být vybrány kombinace chemoterapie a biologických léčiv, imunoterapie.

Následná léčba. Počáteční chemoterapie platinovými léčivy obvykle trvá 4 až 6 cyklů. V tomto množství dosáhne terapie maximálního účinku, a pokud budete pokračovat 6 nebo více cyklů, povede to ke zvýšení toxického účinku na tělo. Studie ukázaly, že nejméně 30% pacientů s karcinomem plic ve stadiu 4, kteří progredují po chemoterapii první linie, může být kandidáty na terapii druhé linie. Jmenování druhého cyklu chemoterapie (tentokrát s drogou „Doxacel“) se provádí s ohledem na:

 • celkový stav pacienta;
 • průběh předchozí léčby;
 • molekulární stav nádoru.

V některých případech tento lék pomáhá zmírňovat příznaky a prodlužuje životnost pacienta v průměru o 3 měsíce. Po chemoterapii první i druhé linie mohou být předepsány imunobiologické a další podpůrné doprovodné léky.

Proč jsou metastázy nebezpečné? Metastázy ve stadiu 4 rakoviny plic jsou osamělé, jednoduché (až 5 ložisek) a četné. Jakékoli zhoubné novotvary ve 4. stádiu nemoci se vyznačují vysokou hustotou, díky níž se podobají kameni nebo kostní tkáni. Dokážou společně růst do jednoho novotvaru, který negativně ovlivňuje fungování sousedních orgánů a celkovou prognózu. V průduškách vytvářejí metastázy příznivé prostředí pro reprodukci patogenních mikroorganismů a narušují sterilitu vzduchu. Z tohoto důvodu může dojít k tvorbě hnisu. Poškození a komprese orgánů, do nichž se metastázy naklíčily, způsobuje poruchy jejich funkce, včetně kritických.

Léčba. V těle pacienta mohou být metastázy, které lze odstranit nebo léčit stereotaktickou radiační terapií:

 • oligometastázy citlivé na radiofrekvenční ablaci;
 • novotvary, které během cílené chemoterapie nadále rostou v mozku (obvykle v důsledku nedostatečné propustnosti hematoencefalické bariéry).

V tomto případě je vhodné je resekovat nebo provést radiační terapii. Jsou-li detekovány metastázy v kostních tkáních, provádí se další prevence patologických fraktur a syndromu bolesti, a to i při použití bisfosfonátů..

Výstup

V současné době probíhá v oblasti onkologie výzkum zaměřený na vynalézání nových léků a na identifikaci markerů, pomocí nichž bude možné predikovat reakci pacienta na plánovanou léčbu (prediktory). V posledním desetiletí se díky takovému výzkumu podařilo dosáhnout vědeckého pokroku v porozumění patologie rakoviny plic, včetně stadia 4. Díky němu se objevila cílená terapie - účinnější, při jejímž použití se snižuje škodlivý účinek na zdravé buňky. Karcinom plic ve stadiu 4 v současnosti prochází paliativní terapií, která pomáhá zmírnit příznaky a prodloužit život pacienta.

Plicní adenokarcinom

Adenokarcinom plic je nejčastějším zhoubným novotvarem, jehož histologickým substrátem jsou žlázové buňky průdušek a alveol. Obvykle trpí touto chorobou muži starší 60 let. Rysem adenokarcinomu plic je jeho rychlý vývoj. Malé průdušky jsou častěji postiženy a formace se nachází na periferii, proto se adenokarcinom plic nazývá periferní rakovina..

Faktory spojené s výskytem adenokarcinomu jsou velmi rozdílné. Existují faktory, které nelze změnit, například věk, pohlaví, lokalita, dědičnost. Existují však také faktory, které lze snadno změnit:

 • Kouření;
 • Alkohol;
 • Práce s azbestem, asfaltem, palivem zvyšuje riziko vzniku plicního adenokarcinomu;
 • Užívání hormonálních drog;
 • Užívání karcinogenů s jídlem;
 • Vystavení ionizujícímu záření;
 • Chronická plicní onemocnění atd..

Tyto faktory nejsou přímou příčinou, ale podle statistik zvyšují riziko plicního adenokarcinomu. Existují tři typy plicního adenokarcinomu:

 • Vysoce rozlišené;
 • Středně diferencované;
 • Nízké rozlišení.

Tyto druhy se liší stupněm aktivity, sekrecí hlenu, strukturou. Diagnóza onemocnění a léčba vyžadují určité vybavení, dovednosti a znalosti lékaře. Prognóza života s adenokarcinomem plic závisí na mnoha faktorech. Pro zlepšení prognózy je nutné řídit se doporučeními lékaře a zahájit léčbu co nejdříve.

V nemocnici Yusupov pracují všichni zaměstnanci ve prospěch pacienta. Nemocnice má všechny podmínky pro nejrychlejší a nejúčinnější léčbu. Nemocnice Yusupov je vybavena moderním zařízením a technologiemi a lékaři neustále zlepšují své dovednosti a analyzují vykonanou práci. Útulné pokoje, vyškolený personál a vysoce specializovaní odborníci pracují pro nejpozitivnější výsledek.

Příznaky plicního adenokarcinomu

Zpočátku jsou klinické příznaky buď chybějící, nebo nespecifické. Pacienti pociťují slabost, únavu a sníženou účinnost. Pacienti začínají zhubnout, ale sami to vysvětlují snížením nebo úplným nedostatkem chuti k jídlu. Nespecifické příznaky budou patrné při obecném krevním testu. Velmi malé procento pacientů jde v této fázi k lékaři. Přestože zkušení lékaři, kteří se spoléhají na znalosti a vlastní zkušenosti, by mohli mít podezření a buď vyloučit, nebo potvrdit.

V průběhu času se u pacienta objeví kašel, bolest na hrudi nebo nepohodlí a tělesná teplota se mírně zvyšuje. Mnoho self-předpis antibiotika, někdy i několik skupin, a léčit, jak si myslí, nachlazení. Nejen, že to není efektivní, ale také odkládá čas na zahájení diagnostiky a léčby.

Při kontaktu s odborníkem během palpace se nacházejí zvětšené lymfatické uzliny s několika anatomickými skupinami. Pacient má dušnost a zánětlivá onemocnění se podezřívavě obtěžují.

Pokud pacient nejde k lékaři, následky jsou nesnesitelné. Adenokarcinom plic postupuje velmi rychle a když je diagnóza opožděna, objevují se příznaky, které jsou již způsobeny metastázami. Metastáza je možná ve všech orgánech, ale nejčastěji v játrech, pohrudnici, lymfatických uzlinách různých skupin.

Léčba adenokarcinomu plic

Léčení adenokarcinomu plic je poměrně pracný proces. Vyžaduje to hodně úsilí od pacienta i od lékaře. Čím dříve je léčba zahájena, tím pozitivnější je prognóza života se špatně diferencovaným adenokarcinomem plic, zejména.

Odborníci v nemocnici Yusupov upozorňují na skutečnost, že existuje vakcína pro plicní adenokarcinom. Byl vyvinut již více než století a mechanismem účinku je to, že některé bakterie přispívají k regresi nádoru, aniž by nepříznivě ovlivňovaly zdravé buňky. Přestože byl vynález vakcíny proti adenokarcinomu podroben kritice, jeho účinek byl prokázán a výzkum je v současné době aktivně prováděn.

Léčebné metody pro adenokarcinom plic:

 • Chirurgická operace;
 • Radiační terapie;
 • Chemoterapie.

Chirurgická léčba může být radikální a symptomatická. Někdy se operace provádí jako paliativní opatření. Tento typ ošetření vyžaduje předoperační přípravu a určitou dobu zotavení..

Chemoterapie, i když je velmi účinná, není radikální léčbou. Provádí se nejčastěji kombinací několika léků a má mnoho vedlejších účinků, ale v boji proti rakovině je to menší zlo.

Velmi běžně se používá několik léčebných postupů, například pro adenokarcinom plic g2 a adenokarcinom v bachoru plic..

Odborníci v nemocnici Yusupov pečlivě sledují vývoj nové metody léčby adenokarcinomu plic crispr cas9. Cílem této inovativní technologie je opravit geny. Buňky, ve kterých byly změněny geny, jsou schopné detekovat a napadat rakovinné buňky. První průzkumné aplikace této metody ukázaly zásadní výsledky. Vývoj pokračuje, ale crispr cas9 předpovídá skvělou budoucnost.

Životní prognóza pro plicní adenokarcinom

Prognóza života s adenokarcinomem plic závisí na stadiu, stupni diferenciace, přítomnosti metastáz, správnosti léčby atd..

Bez vhodné léčby je vzhledem k agresivitě nádoru měřena délka života v několika měsících. Současně plicní adenokarcinom v první fázi, s adekvátní léčbou, poskytuje stoprocentní přežití. Podle statistik je průměrná míra přežití u adenokarcinomu plic asi 5 let, i když existují také známé případy 10letého přežití a více.

Přítomnost nepříznivých faktorů, jako je anorexie, těžká průvodní patologie, stáří, významně ovlivňuje prognózu. Prognóza pro adenokarcinom plic s metastázami v aortě, játrech, kostech atd. Se také významně zhoršuje. Vše samozřejmě také závisí na morálním postoji pacienta, takže není snadné předvídat.

Zaměstnanci nemocnice Jusupov jsou vyškoleni ve všech funkcích péče, odborníci sledují nejnovější léčbu a zlepšují známé metody, nejnovější vybavení renomovaných vývojářů a veškeré úsilí směřuje k co nejefektivnější léčbě.

Plicní adenokarcinom - co to je, symptomy a léčba

Plicní adenokarcinom je nádor, který se vyvíjí z žlázové tkáně plic a průdušek. Novotvar se zpravidla nachází na povrchu malých průdušek, ale lze jej také lokalizovat na velkých průduškách.

Co je to adenokarcinom plic

Tato patologie se projevuje ve formě malých uzlů, které se nacházejí v plicích. Tyto uzly se liší velikostí, hustotou a barvou. Nejčastěji jsou uzlíky šedé barvy, ale vyskytují se v bílém nebo žlutohnědém odstínu. V nádoru mohou být také některé buňky, které nemají barvu, proto může být část nádoru průhledná.

Přední kliniky v Izraeli

Adenokarcinom plic (kód ICD10 - C34) označuje nádory, které se vyvíjejí z derivátů epiteliálních buněk, tato patologie má maligní průběh, invazivní typ růstu a může poskytovat metastázy. Rakovina se začíná vyvíjet z žláz lemujících povrch bronchiálního stromu.

Tato rakovina ovlivňuje dýchací systém a může vést k smrti ve velmi krátké době. Taková patologie je často - mezi všemi patologiemi plic je adenokarcinom detekován u 10–30 pacientů ze sta. Periferní umístění a schopnost rychlého zhoubného bujení jsou příčinou zvýšené úmrtnosti a při absenci odpovídající terapie může nádor růst dvakrát..

Plíce jsou pokryty serózní membránou zvanou viscerální pleura, sestávající z jediné vrstvy mezotelu. V orgánech jsou izolovány dýchací cesty a dýchací sekce. Levá plíce má 2 části, pravá plíce má tři.

Příčiny nádoru

Důvody a rizikové faktory této onkologie zahrnují:

 • genetická predispozice;
 • chronické plicní onemocnění;
 • zneužívání nezdravých potravin (slané, kořeněné, mastné);
 • kouření - aktivní a pasivní;
 • chronické vystavení záření;
 • práce v nebezpečné výrobě;
 • konzumace alkoholu;
 • sedavý životní styl;
 • žijící v ekologicky nepříznivé oblasti.

Klasifikace nemoci

Adenokarcinom plic lze klasifikovat podle stupně diferenciace do následujících typů:

 • špatně rozlišené;
 • středně diferencované;
 • vysoce diferencované.

Čím vyšší je stupeň diferenciace, tím nebezpečnější je nádorový proces a horší prognóza pro pacienta. Vysoce diferencované nádory rychle produkují hlen, střední diferenciace znamená glandulární sliznici nádoru, ve špatně diferencovaných polygonálních buňkách vytvářejících hlen.

Vzhledem, tvarem, histologickou strukturou se rozlišují adenokarcinomy následujících typů:

 1. mucinózní adenokarcinom plic - je považován za nejvzácnější a nejnebezpečnější typ nádoru;
 2. ne-mucinózní;
 3. smíšený typ - mucinózní s nevinózní;
 4. pevná látka s mucinem;
 5. acinar;
 6. bronchiolar-alveolární;
 7. papilární;
 8. se smíšenými podtypy;
 9. adenokarcinom z čistých buněk;
 10. cricoidní buňka;
 11. vysoce diferencovaný plod.

Chcete znát náklady na léčbu rakoviny v zahraničí?

* Po obdržení údajů o pacientově nemoci bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesnou cenu léčby.

Fáze nemoci

Existují čtyři fáze tohoto onemocnění:

Fáze 1 - velikost nádoru je menší než 3 cm. Novotvary se nacházejí v jednom segmentu a nemetastazují.

Fáze 2 - velikost nádoru není větší než 6 cm. Je také umístěna v jednom segmentu, ale může metastázovat do bronchopulmonálních lymfatických uzlin.

Fáze 3 - nádor o průměru více než 6 cm, jeho buňky jsou v jednom laloku plic, v lymfatických uzlinách bifurkačních nebo paratracheálních zón je fokus metastáz.

Rakovina posledně jmenovaného - stupeň 4 - také ovlivňuje druhé plíce, nádorový proces se šíří do okolních struktur. Ve stadiu 4 ovlivňují metastázy vzdálené orgány, objevuje se rakovinná pohrudnice.

Příznaky nemoci

V raných stádiích nejsou pozorovány známky adenokarcinomu plic nebo jsou zanedbatelné. První projevy nevypadají typické a jsou podobné příznakům mnoha jiných nemocí:

 • ospalost;
 • rychlá únava;
 • snížený nebo úplný nedostatek chuti k jídlu;
 • snížený výkon;
 • vyčerpání těla, náhlé hubnutí.

S růstem velikosti nádoru se spojují další příznaky nemoci:

 • dlouhodobý neustálý kašel s hojnou expektorací;
 • hemoptysis;
 • otok obličeje a krku;
 • bolest v hrudi;
 • apatie;
 • dušnost i při lehkém namáhání;
 • zánět regionálních lymfatických uzlin;
 • vývoj anémie;
 • nárůst teploty až 37 stupňů;
 • výskyt pneumonie a pohrudnice, které je obtížné léčit.

Diagnóza nemoci

Lékař nejprve analyzuje stížnosti pacienta a bere anamnézu. K provedení diagnózy jsou dále provedeny následující studie:

 • analýza sputa pro cytologii;
 • obecný krevní test, biochemický, na nádorové markery;
 • biopsie punkcí tumoru pro histologii;
 • rentgen hrudníku;
 • MRI, CT;
 • Ultrazvuk;
 • bronchoskopie.

Léčba nemoci

Častěji se předepisuje komplexní léčba, která sestává z chirurgie, chemoterapie a radiační terapie. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout kombinovanou léčbou.

Když je nádor detekován v časném stádiu tvorby a má malou velikost, může chirurgický zákrok pacienta zcela vyléčit a zachránit velkou část orgánu. Rozsah operace závisí na umístění a velikosti nádoru. Jsou definovány tři typy operací:

 • segmentektomie - lékař odstraní jeden nebo více segmentů plic, které jsou postiženy rakovinou;
 • lobektomie - jeden lalok plic je vyříznut;
 • pulmonektomie - je provedena absolutní excize plic.

Současně s jedním z těchto typů chirurgických zákroků se provádí excize regionálních lymfatických uzlin, tj. Ty, které se vztahují k oblasti hrudníku. Lékaři vyhodnotí druhou plic před operací. Pokud své funkce nevykonává dostatečně dobře, chirurgický zákrok se neprovádí a potom se uchylují k chemické nebo radiační terapii..

Cyberknife se používá pro ozařování, které přímo ovlivňuje nádor zářením..

Chemoterapie je považována za účinnou léčbu. Předepsaná léčiva, která ničí buňky nejen hlavního nádoru, ale také výsledných metastáz. Chemická terapie prováděná před chirurgickým zákrokem může zmenšit velikost nádoru a provádět po něm může zabránit recidivě adenokarcinomu.

Přežití v přítomnosti adenokarcinomu plic závisí na jeho stádiu a formě.

V boji proti této patologii se používá mnoho inovativních metod. Tyto metody zahrnují termoterapii, proceduru, při které se používá volumetrický skener, který skenuje postiženou oblast a umožňuje přesně určit objem operace. Cílená terapie se osvědčila velmi dobře, přičemž použitá léčiva mají cílený účinek na nádorové buňky..

Neztrácejte čas hledáním nepřesné ceny léčby rakoviny

* Pouze za předpokladu, že budou obdrženy údaje o pacientově nemoci, bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesnou cenu léčby.

Lidové metody po použití chemoterapie

Tradiční metody boje proti rakovině mohou působit pouze jako doplňková terapie. Nejsou náhradou základního zacházení. Tradiční lék lze použít k úlevě od nevolnosti a jiných vedlejších účinků chemoterapie.

Následující kolekce léčivých bylin se považuje za účinný recept:

 • lněná semínka;
 • kopřivy;
 • heřmánek;
 • ženšenový kořen;
 • oranžové květy;
 • barva jablek;
 • sušené listy aloe.

Všechny ingredience jsou nasekané, smíšené a vařené. Tento čaj se pije každý den bez alergií..

Použití jakéhokoli receptu na tradiční medicínu je předem dohodnuto s lékařem, protože samoléčení může situaci zhoršit a způsobit vážné komplikace a důsledky.

Související videa:

Prognóza nemoci

Prognóza přežití závisí na tom, jaký stupeň má nádor, kde se nachází, jak starý je pacient, v jakém stádiu onemocnění byla léčba zahájena a jak tělo na léčbu reagovalo. Pro rakovinu plic v pozdním stádiu je prognóza nejhorší.

Třetí stupeň rakoviny po léčbě dává šanci na pětileté přežití 10% pacientů. Při úplné resekci plic postiženými tkáněmi a lymfatickými uzlinami dosahuje míra přežití 30%. Terapie prováděná v prvním stadiu onemocnění dává šanci pětiletého přežití u 60-70% pacientů.

Prevence nemoci

Prevence nemoci spočívá v vyhýbání se faktorům, které mohou vyvolat nástup onkologie v plicích:

 • vzdát se kouření;
 • včasná a správná léčba virových chorob;
 • správná výživa;
 • Nedotýkejte se azbestu, arsenu, niklu a dalších chemikálií, dodržujte bezpečnostní pravidla.

Plicní adenokarcinom

Plicní adenokarcinom je závažné onemocnění, druh rakoviny plic, který se vyskytuje u čtyřiceti procent lidí s nádorovými onemocněními plic. Toto onemocnění se vyskytuje na buněčné úrovni ve velkém bronzovém systému a následně postihuje blízké orgány. Ale bez ohledu na to, jak závažné je onemocnění plicních adenokarcinomů, prognóza dává naději: pokud zahájíte včasnou léčbu, můžete tuto nemoc překonat a dokonce i v posledních fázích zpomalte proces destrukce buněk. Dále v článku bude podrobně popsáno, co je to adenokarcinom plic, jaké jsou jeho příznaky, příčiny a způsoby léčby.

Léčba plicního adenokarcinomu

Adenokarcinom plic je tedy rakovina, která postihuje průdušky, plíce a v pokročilých případech metastázy pronikající do lymfatických uzlin. Tento problém se nejčastěji vyskytuje u mužů, zatímco u pacientů existují pouze některé formy tohoto onemocnění.

Existuje mnoho příčin onemocnění, ale ty hlavní jsou následující:

 1. Dlouhodobé kouření a alkoholismus, které zvyšuje riziko rakoviny plic 30krát.
 2. Nepříznivé environmentální pozadí (žijící nebo pracující v zóně se statusem černobylské zóny, se zvýšeným koeficientem znečištění ovzduší a radiace, v přítomnosti škodlivých průmyslových podniků).
 3. Nadměrná konzumace nezdravého jídla (rychlé občerstvení, které je jednou z hlavních příčin mnoha závažných chorob; smažené a velmi kořeněné potraviny).
 4. Přítomnost závažných infekčních onemocnění bronchiálního systému a plic.
 5. Dlouhodobé užívání některých silných léků (antibiotika, hormonální látky).
 6. Genetická predispozice.

Adenokarcinom plic zpravidla postihuje starší lidi (po 60 letech), mladí lidé se silnou imunitou jsou velmi zřídka ohroženi, protože hlavní příčinou onemocnění je pokles imunitního systému..

V první fázi se nemoc prakticky neprojevuje. Mohou se vyskytnout jen malé příznaky, které lze snadno zaměnit se známkou jiných, méně závažných onemocnění:

 1. Ztráta chuti k jídlu.
 2. Slabost.
 3. Závrať.
 4. Nepříjemné pocity ve hrudní kosti.
 5. Ztráta váhy.

Ve druhé fázi se již může objevit kašel, ve třetí - kašel se spoustou sputa, někdy s hnisem a dokonce i krví. Čtvrtá fáze je charakterizována těžkou fyzickou kondicí, prudkým nárůstem tělesné teploty, kterou nelze snížit antipyretiky, bolestivými pocity a těžkým kašlem. Ale i když je člověk zasažen vysoce diferencovaným adenokarcinomem plic, prognóza dává naději na uzdravení. Hlavní věc není sedět a jednat.

Včasná diagnostika nemoci pomáhá předcházet vážným následkům. Lékařský výzkum spočívá v průchodu rentgenem, ultrazvukem plic a krevním testem, který poskytuje nejúplnější představu o tom, co se děje uvnitř těla pacienta. Někdy je předepsána biopsie, což je poměrně komplikovaný postup, který zahrnuje odebrání kusu tkáně k vyšetření. Na základě získaných výsledků analýzy lékař předepíše léčbu.

Existují tři typy léčby:

 1. Chirurgie k odstranění zdroje nemoci, nádoru způsobujícího metastázy a bolesti.
 2. Chemoterapie plicního adenokarcinomu.
 3. Ozáření.

Alternativní medicína také zahrnuje léčbu adenokarcinomu plic lidovými léky, které budou probrány později.

Chemoterapie plicního adenokarcinomu

Nejběžnější léčbou pro 1. a 2. stupeň je chemoterapie. Pokud zahájíte léčbu ještě před okamžikem, kdy začíná mnoho metastáz, pak s onemocněním adenokarcinomu plic je přežití vysoké. Ve složitějších případech je nutná dlouhodobá, komplexní léčba, sestávající z chirurgického zákroku a průběhu ozařování a chemoterapie, aby se odstraněná tkáň způsobující onemocnění znovu nerozvinula. Ale ozařování a průběh užívání chemikálií je pro tělo vážným zatížením, proto je důležité jej před rozhodnutím o tak náročném postupu posílit. Proto je výživa plicního adenokarcinomu stejně důležitá. Měla by se skládat pouze ze zdravé, dietní stravy s úplným vyloučením ze stravy alkoholu, tabáku, kořeněných, smažených a mastných potravin..

Chemoterapie se provádí v několika fázích. Jedná se o komplexní, dlouhodobý postup: roztok, který ničí patogenní buňky, je podáván pacientovi kapátkem po dobu několika dnů. Bohužel jsou spolu s nemocnými zničeny zdravé buňky, takže musíte být připraveni na to, že se budete muset rozloučit se svými vlasy.

Období rehabilitace je dlouhé a obtížné. Celkové oslabení těla je výsledkem chemické expozice. Po zákroku se musí zotavit a podstoupit rehabilitační procedury.

Léčení adenokarcinomu plic 4

Adenokarcinom plic 4. fáze, prognóza dává každou šanci na záchranu, ale léčba bude trvat dlouho a bude vyžadovat dobrovolné úsilí.

Léčba čtvrté fáze se zpravidla začíná několika zářením. Radiační terapie je účinek aktivních radiačních toků na tělo, které jsou schopné ničit rakovinné buňky. Ale stejně jako chemoterapie, má radiační terapie negativní vliv na zdravé buňky, takže záření je spojeno s vážnou rehabilitací..

Poté, co se růst patogenních buněk zpomalí působením toků aktivního záření, lékař předepíše operaci. Příprava na chirurgii trvá od několika týdnů do měsíce a zahrnuje výzkum a posílení těla tak, aby vydržel takovou vážnou zátěž.

Během operace se odstraní rakovinový nádor, po kterém se ve většině případů provede kurz - druh záření založený na účinku paprsků záření přímo na zdroj nemoci. To je nutné k vyloučení výskytu regrese..

Výhodou brachyterapie je skutečnost, že je schopna štěpit rakovinné buňky zevnitř, na buněčné úrovni, zatímco skalpel chirurga může odstranit nádor pouze z jeho viditelné strany..

Léčba lidových léků na adenokarcinom plic

Prasátko tradiční medicíny je plné nejrůznějších receptů na plicní adenokarcinom. Recepty se dělí na hemostatické a antineoplastické..

Hemostatik zahrnuje odvar z islandských cetrárií, které se také nazývají islandský mech. Rostlina obsahuje mnoho vitamínů a mikroelementů, zejména vitamíny skupiny B, A, kyseliny, které mají příznivý vliv na stav krve, čistí ji a obnovují. Recept na cetraria je jednoduchý: nalijte dvě čajové lžičky suchého prášku sklenicí teplé vody přes noc. V dopoledních hodinách musíte paru suroviny asi 15 minut na mírném ohni, filtr. Pití chlazené 5krát denně. Léčba trvá 3 týdny, po které se vyplatí přestávku na týden a vedení dalšího kurzu.

Tinktura Catharanthus je také známá svými léčivými vlastnostmi, které pomáhají s rakovinou plic. Lék se připravuje následujícím způsobem: listy katarantu se nalijí vodkou v poměru 1:20. Po dobu jednoho týdne se tinktura odstraní v temné místnosti a poté se odebere 10 kapek, které se zředí v polovině sklenice vody. Existuje další recept: listy a stonky rostliny jsou naplněny alkoholem (70%), ve výpočtu - 2 polévkové lžíce na sklenici alkoholu a odstraněny na tmavé místo po dobu deseti dnů. V první fázi léčby se tinktura odebere v 5 kapkách, které se zředí lžičkou vody. Tinktura se užívá 30 minut před jídlem. Průběh je 21 dní, po kterém je dávka zvýšena na 10 kapek.

Jiné recepty na bázi lastur, pižma, lopuchu, šafránu a dalších léčivých bylin jsou neméně účinné. Umožňují nejen ničit nádorové útvary, ale také posilovat imunitní systém. Ale tradiční medicína musí jít společně s tradiční medicínou, aby dosáhla vítězného výsledku..

Výživa s adenokarcinomem plic

Hodně záleží na správné výživě během nemoci. Užívání alkoholu a kouření tabáku je nepřijatelné. Musíte se také vzdát rychlého občerstvení, jakéhokoli jiného mastného a kořenitého jídla. Po dietě bohaté na vitamíny a minerály vám pomůže dosáhnout rychlejších výsledků hojení..

Prognóza zotavení v adenokarcinomu plic

Lékařská praxe ukazuje docela dobrou prognózu pro zotavení v plicním adenokarcinomu. Pokud zahájíte léčbu včasným způsobem ve fázi 1 a 2, pak je tato prognóza 80-90%. 3. fáze - 50%. 4. - 20%. Duchovní přístup člověka, víra v uzdravení, je zde velmi důležitý. Jak ukázal nejnovější výzkum provedený americkými vědci: lidé, kteří byli odhodláni vyhrát, skutečně tuto nemoc překonali, zatímco pasivní přístup snížil šanci na zotavení o 70%! Lidské tělo je biologický robot. Jaký příkaz mu mozek pošle, to je to, co vykonávají všechny systémy těla. Proto postoj ducha a myšlení není o nic méně důležitý než terapie a operativní zásah..

Přežití pacientů s adenokarcinomem plic

Jak je uvedeno výše, míra přežití v počátečních stádiích nemoci je vysoká - 80-90%. V procesu výskytu metastáz je toto procento 25-30%. Komplexní léčba však může zastavit vývoj nemoci i ve čtvrtém stádiu..
Plicní adenokarcinom je komplexní rakovina, ale lze ji léčit. A to je hlavní věc, na kterou by si měl pacient pamatovat.

Před deseti lety patřil adenokarcinom plic do kategorie komplexních onemocnění, která prakticky nereagovala na léčbu, dnes medicína učinila krok vpřed, směrem k novým technologiím, které otevírají pole naděje a šance na uzdravení pro pacienty. Komplexní terapie v kombinaci se správnou výživou a tradiční medicínou a samozřejmě správným duchovním přístupem je klíčem k úspěchu.

Plicní adenokarcinom

Lékařské odborné články

Plicní adenokarcinom je považován za jednu z nejčastějších forem nemalobuněčného karcinomu plic. Toto onemocnění se vyskytuje u přibližně 40% diagnostikovaných maligních plicních novotvarů. Pravděpodobně se vyskytuje v buněčných velkých bronchiálních strukturách, ale pokud je detekována, je definována jako periferní rakovina plic s asymptomatickým průběhem.

ICD-10 kód

Příčiny adenokarcinomu plic

Podle statistik je nejčastěji nemoc detekována u mužských pacientů. To lze vysvětlit zvláštnostmi profesní činnosti (práce v nebezpečných odvětvích, inhalace chemických a toxických látek) a větším sklonem ke špatným návykům. U pacientek se častěji vyskytují pouze některé typy nemocí - například bronchopulmonální forma adenokarcinomu.

Za predispoziční faktory pro vznik nádoru se považují:

 • dlouhé zkušenosti s kouřením (existuje důkaz, že denní inhalace dehtu a nikotinu zvyšuje riziko nádorů 20-30krát);
 • alkoholismus;
 • ekologické rysy oblasti bydliště (nachází se v blízkosti velkých průmyslových zařízení, dálnic i nevyhovující vody, atmosféry, půdy);
 • nepřesnosti ve výživě (zvýšené používání karcinogenů - polotovary, rychlé občerstvení, tuk, smažené potraviny);
 • dlouhodobý pobyt v místnostech se znečištěným vzduchem (prach, saze atd.);
 • práce související s výrobou a provozováním azbestu;
 • pravidelný vnik radonu do plic, což je způsobeno zvláštností zeměpisné polohy;
 • radioaktivní poškození plic;
 • chronická infekční a virová plicní onemocnění;
 • dědičná predispozice.

Většina diagnóz adenokarcinomu plic se provádí u pacientů po věku 60 let, takže věk lze také připsat faktorům predisponujícím k onemocnění..

Rovněž nekontrolovaný prodloužený příjem hormonálních léků pro léčbu jiných patologických stavů v těle může být považován za sekundární příčinu vývoje nemoci..

Příznaky plicního adenokarcinomu

Naneštěstí se zhoubná onemocnění ve většině případů neobjevují se žádnými specifickými příznaky a adenokarcinom plic není výjimkou..

Z nespecifických příznaků onkologie lze nazvat:

 • snížení nebo zmizení chuti k jídlu;
 • celková slabost, únava, snížená výkonnost;
 • ospalý stav;
 • ztráta váhy;
 • progresivní anémie.

V budoucnu symptomy rostou, zesilují, objevují se stále nové známky:

 • nepřiměřený kašel, často s malým množstvím sputa;
 • dušnost během fyzické aktivity a případně v klidu;
 • bolestivost a nepříjemný stav za hrudní kostí;
 • zvětšené lymfatické uzliny pod čelistí, pod podpaží atd.;
 • mírné zvýšení tělesné teploty;
 • často se opakující plicní nemoci, které je mimořádně obtížné léčit.

Pokud se metastázy vyvinou - dceřiné buňky nádoru, které jsou přenášeny po celém těle - pak příznaky závisí na tom, ve kterém orgánu je metastáza..

Kde to bolí?

Jaké starosti?

Fáze adenokarcinomu plic

Účinnost terapeutických opatření přímo závisí na šíření nemoci po celém těle. Na tomto základě se rozlišují 4 fáze průběhu nádorového procesu:

 • v první fázi tkáňová malignita neopustí plíce;
 • ve druhém stádiu je nádor malý, až do 60 mm, ale pozoruje se pronikání metastáz do lymfatických uzlin;
 • ve třetím stadiu nádor zcela pokrývá celý plicní lalok, metastázy v lymfatických uzlinách;
 • ve čtvrtém stádiu je pozorována léze druhé plíce a metastázy jsou také nalezeny ve vzdálených orgánech.

Kvůli nedostatku příznaků je nejčastěji detekován adenokarcinom plic 4. Takovou patologii však lze úspěšně léčit moderními metodami..

Diagnostika plicního adenokarcinomu

Včasná diagnostika zhoubných novotvarů umožňuje zefektivnit léčbu av onkologii je to velmi důležitý bod. Hodně samozřejmě záleží také na samotném pacientovi, který musí včas vyhledat pomoc..

K identifikaci nádoru nebo k objasnění diagnózy se používají následující diagnostické metody:

 • Rentgen hrudníku je jedním z nejpopulárnějších postupů pro detekci rakoviny plic. Nádory jsou často objeveny náhodou - například během profylaktické fluorografie.
 • Počítačová tomografie a magnetická rezonance jsou považovány za nejmodernější metody získávání informací, kdy lékař může vyšetřit a posoudit stav dýchacího systému z různých úhlů. To poskytuje nejúplnější obraz patologie s rozsahem novotvaru, šíření a metastázování..
 • Ultrazvukové vyšetření je také postupem č. 1 pro diagnostiku onemocnění, jeho informativní hodnota v onkologii je však poněkud nadhodnocena..
 • Bronchoskopické vyšetření se provádí pomocí speciálního přístroje - endoskopu. Zařízení sestává z elastické optické trubice vybavené videozařízením a osvětlovacím zařízením. Trubice je vložena intratracheálně a pomáhá zkoumat vnitřní stav průdušnice pomocí zobrazení obrazu na monitoru.
 • Krevní test na přítomnost nádorových markerů ukazuje na přítomnost maligních onemocnění v těle.
 • Biopsie je velmi důležitý a fundamentální výzkum, bez něhož je obtížné si představit moderní onkologii. Podstata metody spočívá v převzetí prvku postižené tkáně s jejím dalším studiem. Odebraný vzorek lze použít k přesnému stanovení malignity procesu. Materiál pro analýzu se odebírá současně s bronchoskopií nebo pomocí transthorakální punkce (což je méně žádoucí a provádí se pouze jako poslední možnost).

Co je třeba prozkoumat?

Jak to zkoumat?

Jaké testy jsou potřeba?

Diferenciace adenokarcinomu plic

Nádory na rakovinu se mohou lišit v různých příznacích a parametrech, proto se často dělí na určité typy, typy a poddruhy.

Například podle charakteristických rysů maligních buněk od zdravých k nádorům se používá několik kategorií diferenciace. Mimochodem, vysoce diferencované a normální buněčné struktury jsou prakticky stejné..

Termín „vysoce diferencovaný plicní adenokarcinom“ vysvětluje skutečnost, že intracelulární transformace spočívá pouze ve změně velikosti buněčného jádra - pozoruje se jeho prodloužení. To naznačuje, že tato forma nemoci dlouho nevykazuje žádné příznaky, dokud nezačne růst do určité velikosti. Samozřejmě se mohou vyskytnout nespecifické příznaky - jedná se o obecnou slabost, apatie, ztrátu zájmu o jídlo, emaciaci, erytrocytopenii.

Vysoce diferencovaný adenokarcinom plic se vyskytuje u 60% všech případů maligních lézí plicního systému a nejčastěji u mužů. Tato patologie může být ve formě uzlíku nebo tumoru významné velikosti. Může se vyskytovat v acinarové formě (s převahou glandulární struktury) nebo v papilární formě (s papilární strukturou). Oba cykly jsou náchylné ke zvýšené produkci hlenu..

Jak jsme řekli výše, nemoci se na začátku neprojevují. O něco později se objevují první známky:

 • vypouštění velkého množství sputa, případně částic hnisu nebo krve;
 • záchvaty proti kašli, zvýšené ukazatele teploty (nereagují na užívání konvenčních antipyretik);
 • dušnost, při námaze i v klidu.

Středně diferencovaný adenokarcinom plic připomíná ve své podstatě proces velmi diferencovaného onemocnění. V tomto případě však dochází k výrazné změně buněčných struktur. Nyní se relativně snadno liší od buněk běžných, protože počet buněk s atypickou strukturou a buněk, které procházejí fází dělení, neustále roste a nelze si jich nevšimnout..

Kromě toho, středně diferencovaný adenokarcinom je závažnější než zbytek, s vysokým rizikem rozvoje souvisejících onemocnění a následků. Tato forma nádoru je náchylná k metastázám, zejména v lymfatickém toku a v nejbližších lymfatických uzlinách. Je zajímavé, že u pacientů mladších 30 let nejsou běžné metastázy v adenokarcinomu plic prakticky pozorovány..

Špatně diferencovaný plicní adenokarcinom se vyznačuje primitivním buněčným vývojem. Je obtížné srovnávat takové struktury s jakoukoli tkání těla, a proto je obtížné posoudit strukturu a mechanismus vývoje tohoto nádoru. Špatně diferencovaný novotvar však vykazuje nejvyšší stupeň malignity. Nádor roste velmi rychle a může se šířit po celém těle již v počátečním období jeho vývoje. Tato forma adenokarcinomu je samozřejmě považována za nejnepříznivější, bez ohledu na fázi růstu..

Na koho se obrátit?

Léčba plicního adenokarcinomu

Léčba adenokarcinomu plic může spočívat v chirurgickém odstranění nádoru, chemoterapii a ozařování. Nejčastěji se tyto terapeutické metody používají v kombinaci - léčebný režim určuje onkolog na základě výsledků pacientových testů a studií..

Stejně jako u jiných maligních nádorů je cílem léčby úplné odstranění nádoru, nebo pokud to nelze provést, pak prodloužení života pacienta zmírněním jeho utrpení..

Operativní zásah se nutně používá ve stadiu I a II adenokarcinomu, tj. přibližně u 10 až 30% onemocnění. Pokud proces šíření metastáz do vzdálených orgánů již začal, není již nutné se spoléhat pouze na operaci. Kromě toho může být chirurgický zákrok nemožný, pokud se maligní nádor nachází v blízkosti průdušnice nebo pokud je pacientovi diagnostikováno závažné srdeční onemocnění.

Typ zásahu do plic se volí v závislosti na velikosti a umístění novotvaru. Chirurg může například odstranit část plicního laloku, celý lalok nebo všechny plíce. Současně se odstraní postižené lymfatické uzliny..

Rehabilitační období u pooperačních pacientů není snadné, pacienti potřebují pečlivou péči, možná několik měsíců. Zpočátku se u operovaných pacientů vyskytují potíže s dýcháním, dušnost, bolest na hrudi. Starší pacienti potřebují delší rehabilitaci.

 • Radiační terapie se používá před nebo po operaci. Podstatou ozařování je použití speciálních paprsků schopných ničit rakovinné buňky. Ve většině případů je radiační léčba kombinována s chirurgií a léčbou drogami..

Místo paprsků může být také předepsána brachyterapie. Tato metoda je typem radiační terapie, při které je látka, která emituje záření, umístěna přímo na postižený orgán ve formě granulí. Obrovskou výhodou této metody je, že záření neovlivňuje nádor zvnějšku, to znamená, že nemusí překonávat vrstvy zdravé tkáně. Díky tomu má brachyterapie mnohem méně vedlejších účinků a komplikací..

Radiační terapie může být použita, pokud pacient z jakéhokoli důvodu odmítá chirurgický zákrok, nebo pokud operace není možná nebo nemá smysl. Vedlejší účinky po radiační terapii jsou pocit neustálé slabosti, únava, zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním, poruchy srážení krve..

Chemoterapie plicního adenokarcinomu umožňuje zastavit vývoj maligních buněk, zabránit jejich dělení a způsobit jejich smrt. Je známo více než šedesát typů chemoterapie. Mezi nejznámější patří:

 • Cisplatina
 • Karboplatina
 • Gemcitabin
 • Vinorelbin
 • Paclitaxel
 • Docetaxel.

Nejčastěji se tyto léky neužívají jednotlivě, ale ve vzájemné kombinaci. Léky se předepisují jak ve formě tablet, tak ve formě intravenózních injekcí. Výpočet dávek během chemoterapie je čistě na rozhodnutí lékaře, protože je poměrně obtížné určit přesné množství léku: pokud je dávka příliš nízká, léčba se stane neúčinnou a nadměrné dávky jsou plné závažné toxicity a objevují se výrazné vedlejší účinky. Dávka se obvykle počítá na základě hodnoty PPT - plochy povrchu trupu pacienta. PPT se počítá individuálně pomocí speciálně odvozeného vzorce, kde klíčovými ukazateli jsou tělesná hmotnost a výška pacienta.

Jeden z dávkovacích způsobů lze také považovat za stanovení množství chemoterapeutického léčiva v krevní plazmě v určitém časovém období, následované úpravou dávky pro optimální účinek. Tímto způsobem můžete vypočítat minimální toxický účinek léku na pozadí účinné léčby nádorů..

Průběh léčby drogami obvykle trvá několik dní. Na konci kurzu je pacientovi poskytnuta přestávka, aby se zotavili a zmírnili příznaky intoxikace, a poté se léčba obnoví. Celkový počet procedur se počítá individuálně.

Je známo, že chemoterapeutická léčiva často způsobují vedlejší účinky, ačkoli lékaři tvrdí, že takové projevy lze kontrolovat. O jakých vedlejších účincích mluvíme?

 • Zvýšená citlivost těla na infekce - tento stav se obvykle projevuje týden po skončení kurzu a maximum dosahuje po 2 týdnech. Poté se imunita obnoví a vrátí se do normálu, dokud není léčba obnovena. Tento proces je řízen pravidelným odběrem krve pro analýzu: pokud je krevní obraz neuspokojivý, mohou být další postupy odloženy..
 • Vzhled hematomů a krvácení je výsledkem zhoršení srážení krve v důsledku snížení hladin krevních destiček. Tento stav představuje poměrně vážné nebezpečí, protože krvácení z tkáně se může vyvinout v plné krvácení, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc..
 • Anémie je velmi častým vedlejším účinkem. Anémie se objevuje v důsledku poklesu hladiny červených krvinek a v důsledku toho hemoglobinu, který se projevuje pocitem konstantní únavy, slabosti a apatie..
 • Náhle se mohou objevit záchvaty nevolnosti a zvracení. V takových případech je nutné se poradit s lékařem, který předepíše léky, které tento problém odstraní..
 • Stomatitida a bolestivost dásní lze zmírnit vypláchnutím úst. Chcete-li se vyhnout zbytečným mechanickým poraněním ústní sliznice, měli byste jíst pyré a pít dostatečné množství kalorií.
 • Vypadávání vlasů je častým a velmi nepříjemným vedlejším účinkem, zejména u pacientek. Můžete požádat lékaře, aby změnil lék, který způsobuje tento účinek, nebo jej můžete přijmout a nosit paruku nebo šátek. Ve většině případů se vlasová linie obnoví několik měsíců po posledním ošetření..

Léčba adenokarcinomu ne vždy ovlivňuje pacienty stejným způsobem: jeden pacient bolestivě reaguje na ozařování, zatímco u jiných tyto postupy nezpůsobují žádné negativní důsledky. Někdo trpí vedlejšími účinky drog, ale pro někoho jsou optimální. Proto lékaři trvají na individuálním přístupu k léčbě: je důležité naslouchat lékaři a dodržovat všechna jeho doporučení.