Fáze 4 karcinom plic s metastázami

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakoviny. Ve vyspělých zemích to vede nejen k četnosti výskytu, ale také k počtu úmrtí. Rozšířený výskyt této choroby je způsoben skutečností, že mezi hlavní příčiny jejího výskytu patří kouření tabáku, život ve špatných podmínkách prostředí a práce v nebezpečných podnicích. Léčba je komplikována skutečností, že v plicích nejsou žádné bolestivé nervové zakončení a pacient nemusí pociťovat příznaky, které by ho po dlouhou dobu skutečně upozornily, nebo je zaměňovat s příznaky jiných onemocnění dýchacích cest a samoléčivých. Proto je tento typ onkologie často určen pouze v pozdějších stádiích..

Obsah

Jak se vyvíjí rakovina plic

Rakovina plic může být centrální a periferní, stejně jako mediastinální a šířená. Tato klasifikace je založena na lokalizaci primárního zaměření nemoci. V jeho rámci závisí její průběh a doba nástupu prvních příznaků na formě onkologie..

Centrální forma. Zahrnuje onkologii, která se vyvíjí ve velkých průduškách: hlavní, střední, lobarská, segmentová a subsegmentální. Je charakterizována tvorbou malobuněčného a skvamocelulárního nádoru. První příznaky jsou:

 • suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů; suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů;
 • chraplák;
 • pískání při dýchání;
 • periodická nebo jemná bolest v hrudi.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví, měl by pacient vyhledat lékařské ošetření. K identifikaci onkologie pomůže:

 • fluorografie (ale v raných stádiích může onkologický nádor vypadat podobně jako jiná onemocnění dýchacího systému);
 • počítačová tomografie hrudníku;
 • PET-CT.

K potvrzení diagnózy lze použít:

 • bronchoskopie (ke studiu průdušek na přítomnost novotvarů);
 • biopsie nádoru, pokud je viditelná v tracheobronchiálním stromu (za účelem stanovení stupně malignity);
 • transthorakální punkci, pokud nádor není centrální, ale periferní.

Periferní forma Tento typ onkologie se vyvíjí z epitelu menších průdušek nebo je lokalizován v buněčném parenchymu, roste v tloušťce plicní tkáně. Nebezpečí spočívá v tom, že vykazuje příznaky mnohem později než rakovina průdušek. Nádor může růst do velké velikosti, aniž by vykazoval příznaky. Mnoho pacientů nepodléhá preventivním vyšetřením a dokonce dokonce odmítá léčbu s odvoláním na absenci hmatatelných projevů onemocnění. Takový nádor je často detekován náhodně během vyšetření nebo při výskytu závažnějších příznaků..

Mediastinální forma Je charakterizována množstvím metastatických lézí mediastinálních lymfatických uzlin, u nichž není detekována lokalizace nádoru v plicích.

Diseminovaná forma (primární karcinomatóza), která zahrnuje mnohočetné léze plic bez prokázané lokalizace primárního nádoru v jiných orgánech. Více než polovina rakovin se vyskytuje v pravých plicích, zejména v horním laloku.

Klasifikace fáze

V domácí onkologii existují 4 fáze aktivního průběhu onemocnění, které se týkají pouze nemalobuněčného karcinomu. Jejich trvání je v každém případě velmi individuální a je určeno klinickým obrazem, který je pozorován řadou vyšetření. Tato klasifikace zohledňuje časné formy rakoviny. Před čtyřmi aktivními fázemi jsou další dva:

 • latentní, během kterého lze přítomnost rakovinných buněk stanovit pouze analýzou sputa nebo vody získané bronchoskopií;
 • nula (neinvazivní rakovina), když jsou nádorové buňky detekovány pouze ve vnitřní výstelce plic.

Ve velké většině případů není včasná rakovina diagnostikována..

První část. Je rozdělena do dvou fází:

 • nejprve nádor roste do vnitřních tkání plic, dosahuje velikosti až 3 cm, zatímco je obklopen zdravou tkání, neovlivňuje průdušky a lymfatické uzliny;
 • pak může dorůst do pleury a průdušek, přesahujících velikost 3 cm.

Druhá fáze. Zde se objevují výraznější příznaky:

 • dušnost;
 • zvuky a pískání při dýchání;
 • kašel s krví ve sputu, hemoptýza;
 • bolest na hrudi.

V tomto případě může být samotný nádor v rozmezí 5-7 cm, aniž by ovlivnil lymfatické uzliny nebo v nich měl metastázy, a také ovlivnil pleuru a srdeční membránu, ale nepřesahoval 5 cm.

Třetí fáze. Nádor ovlivňuje lymfatické uzliny, pleuru a hrudní stěnu. Metastázy se dále šíří: do průdušnice, krevních cév, jícnu, páteře, klíční kosti a srdce. Obtížné dýchání. Nádor je větší než 7 cm.

Fáze čtyři. Je to terminál a nabývá nevyléčitelné podoby. Nádor přesahuje plíce a šíří se do sousedních orgánů. Metastázy jsou rozsáhlé a mají vzdálenou lokalizaci. Pleurisy, perikarditida se spojuje - samostatně nebo společně. Metastázy se vyskytují prostřednictvím lymfogenních (prostřednictvím lymfatických cév) a hematogenních (krevních cév) cest. Všechny klinické projevy se výrazně zvyšují. Mezi primárními (lokálními) projevy je patrné, že:

 • kašel se oslabuje;
 • přidává se sputum charakteristické malinové barvy, podobné konzistenci želé, může také obsahovat hnis;
 • bolesti na hrudi jsou intenzivnější.

Sekundární příznaky způsobené metastázami lze také jasně projevit:

 • poruchy kardiovaskulárního systému;
 • vynikající syndrom vena cava (kvůli zhoršenému průtoku krve);
 • potíže s průchodem jídla jícnem;
 • potíže s mluvením, polykáním;
 • duševní poruchy;
 • bolest v jiných orgánech a končetinách.

Obecný stav se také zhoršuje, a proto je cítit:

 • slabost, apatie, zvýšená únava;
 • významné hubnutí;
 • vysoká teplota;
 • jiný.

Ošetření fáze 4

Pokud má pacient ve stadiu 4 rakovinu plic s metastázami do jiných orgánů, bude hlavním cílem jeho léčby zmírnit jeho stav a prodloužit délku života. Volba léčebného režimu je ovlivněna prognostickými faktory, které se vytvářejí na základě komplexního vyšetření za použití velkého počtu technik. Protože je fáze nevratná, bude paliativní, tuto formu rakoviny nelze úplně vyléčit..

Cíle paliativní péče. Všichni pacienti s karcinomem plic ve stadiu 4 se ptají, jak dlouho musí žít. Moderní medicína bojuje, aby zajistila, že na tuto otázku budou moci být získány nejpříznivější odpovědi. Za tímto účelem se provádí soubor opatření zaměřených na:

 • zmírnit příznaky;
 • ke snížení negativních vedlejších účinků léčby;
 • zvýšit celkové přežití.

Obecný přístup k léčbě. Některé z postupů, které v některých případech mohou vést ke zlepšení stavu a ke zvýšení střední délky života, jsou:

 • radiofrekvenční ablace;
 • radioembolizace;
 • chemoembolizace;
 • použití monoklonálních protilátek;
 • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

Standardy léčby. Radiační a chemoterapie se nejčastěji používají ve stadiu 4. Standardem léčby je v současné době systémová chemoterapie, která zvyšuje přežití ve srovnání se symptomatickou terapií. Existuje několik možností systémové terapie rakoviny plic, včetně těch moderních:

 • cytotoxická chemoterapeutická činidla;
 • cílené (zaměřené na konkrétní cíl v těle) drogy;
 • imunoterapie léky.

Díky nim se léčba stala individualizovanější, nyní může být založena na molekulárních a histologických charakteristikách nádoru. Díky úspěchům moderní vědy a medicíny bylo možné identifikovat řidičské mutace, tj. „Vedoucí“ mutace - ty, které mají přímý dopad na růst maligního nádoru. To umožnilo identifikovat pacienty, kteří pozitivně reagují na cílenou léčbu léky. Tento přístup je použitelný i při léčbě starších pacientů s komorbiditami..

Počáteční systémová terapie. Informace se používá ke stanovení vektoru:

 • o morfologické, molekulární a histologické povaze nádoru;
 • lokalizace metastáz;
 • celkový stav pacienta;
 • o všech symptomatických projevech;
 • o přítomnosti identifikovaných mutací atd..

V této fázi lze následující studie zpočátku nebo opakovat v různých kombinacích:

 • obecné klinické;
 • Rentgen (rentgen hrudníku ve dvou projekcích, kontrastní vyšetření jícnu, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopie, diagnostický pneumotorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologické vyšetření sputa po bronchoskopii;
 • pomocí chirurgických metod (biopsie, punkce, mediastinotomie, diagnostická torakotomie, laparoskopie);
 • Ultrazvuk;
 • radionuklidové metody (skenování kostí a jiných orgánů);
 • laboratorní stanovení nádorových markerů atd..

Dále mohou být vybrány kombinace chemoterapie a biologických léčiv, imunoterapie.

Následná léčba. Počáteční chemoterapie platinovými léčivy obvykle trvá 4 až 6 cyklů. V tomto množství dosáhne terapie maximálního účinku, a pokud budete pokračovat 6 nebo více cyklů, povede to ke zvýšení toxického účinku na tělo. Studie ukázaly, že nejméně 30% pacientů s karcinomem plic ve stadiu 4, kteří progredují po chemoterapii první linie, může být kandidáty na terapii druhé linie. Jmenování druhého cyklu chemoterapie (tentokrát s drogou „Doxacel“) se provádí s ohledem na:

 • celkový stav pacienta;
 • průběh předchozí léčby;
 • molekulární stav nádoru.

V některých případech tento lék pomáhá zmírňovat příznaky a prodlužuje životnost pacienta v průměru o 3 měsíce. Po chemoterapii první i druhé linie mohou být předepsány imunobiologické a další podpůrné doprovodné léky.

Proč jsou metastázy nebezpečné? Metastázy ve stadiu 4 rakoviny plic jsou osamělé, jednoduché (až 5 ložisek) a četné. Jakékoli zhoubné novotvary ve 4. stádiu nemoci se vyznačují vysokou hustotou, díky níž se podobají kameni nebo kostní tkáni. Dokážou společně růst do jednoho novotvaru, který negativně ovlivňuje fungování sousedních orgánů a celkovou prognózu. V průduškách vytvářejí metastázy příznivé prostředí pro reprodukci patogenních mikroorganismů a narušují sterilitu vzduchu. Z tohoto důvodu může dojít k tvorbě hnisu. Poškození a komprese orgánů, do nichž se metastázy naklíčily, způsobuje poruchy jejich funkce, včetně kritických.

Léčba. V těle pacienta mohou být metastázy, které lze odstranit nebo léčit stereotaktickou radiační terapií:

 • oligometastázy citlivé na radiofrekvenční ablaci;
 • novotvary, které během cílené chemoterapie nadále rostou v mozku (obvykle v důsledku nedostatečné propustnosti hematoencefalické bariéry).

V tomto případě je vhodné je resekovat nebo provést radiační terapii. Jsou-li detekovány metastázy v kostních tkáních, provádí se další prevence patologických fraktur a syndromu bolesti, a to i při použití bisfosfonátů..

Výstup

V současné době probíhá v oblasti onkologie výzkum zaměřený na vynalézání nových léků a na identifikaci markerů, pomocí nichž bude možné predikovat reakci pacienta na plánovanou léčbu (prediktory). V posledním desetiletí se díky takovému výzkumu podařilo dosáhnout vědeckého pokroku v porozumění patologie rakoviny plic, včetně stadia 4. Díky němu se objevila cílená terapie - účinnější, při jejímž použití se snižuje škodlivý účinek na zdravé buňky. Karcinom plic ve stadiu 4 v současnosti prochází paliativní terapií, která pomáhá zmírnit příznaky a prodloužit život pacienta.

Fáze 4 karcinom plic - věta?

Poslední fáze rakoviny plic (čtvrtá) pro drtivou většinu pacientů zní jako trest smrti. To je vysvětleno zklamáním statistiky: pouze 1 - 2% se zbavit tohoto strašného onemocnění úplně, a pouze 15 ze 100 pacientů se podaří prodloužit život na nějakou dobu. Moderní medicínské prostředky dosud nejsou schopny účinně eliminovat nádor této velikosti a zastavit proces šíření metastáz do jiných tělesných systémů. Proto je léčba rakoviny plic stupně 4 spojena s velkými obtížemi..

Problém nemoci

Zákeřnost této choroby spočívá v nejednoznačnosti jejích příznaků. Koneckonců, kašel a dušnost jsou konstantní společníci kuřáků a bolesti na hrudi často naznačují neuralgické poruchy. Osoba se často obrací k lékaři s rakovinou stadia 3 - 4, když již má jasné známky nezvratných změn, ke kterým došlo v plicích nebo jiných orgánech (sekundární maligní nádory). Zpožděná diagnóza způsobuje neúčinnost léčby a snižuje prognózu jejího úspěchu.

Po detekci karcinomu plic ve stadiu 4 se průměrná délka života pacientů pohybuje od 2 do 5 let (u závažných komplikací se doba snižuje). Kromě samotného maligního nádoru se objevují další charakteristické rysy průběhu nemoci..

 • Metastázy. Šíří se do zažívacího traktu, ledvin, jater a často způsobují smrt..
 • Komplikace. Rakovina plic způsobuje současné závažné chronické patologie (melanom, papiloma a další).
 • Bolest. Kvalita života pacienta zhoršuje bolest, často vysoké intenzity.

Pravá plíce je obvykle postižena častěji než levá. Nádor je lokalizován hlavně v horních lalocích a může být umístěn jak ve středu plicní tkáně, tak na jejím periferii. Ve druhém případě pacienti podle statistik žijí mnohem déle, protože se patologie vyvíjí pomalu a nezpůsobuje těžké utrpení..

Příznaky

Příznaky u pacienta s karcinomem plic 4. fáze jsou rozděleny do tří podmíněných skupin:

 • Všeobecné;
 • charakteristický;
 • způsobené metastázami.

Všeobecné

Poslední fáze rakoviny plic je doprovázena těžkou intoxikací těla. Jeho hlavní rysy jsou následující:

 • neustálá letargie, únava i po malé fyzické námaze;
 • zimnice, horečka;
 • chronická deprese;
 • nechutenství;
 • ztráta váhy;
 • špatné trávení.

Charakteristický

Tyto příznaky přímo indikují přítomnost karcinomu plic 4. stupně u pacienta a objevují se v důsledku vážných poruch fungování dýchacího systému. Ačkoli podobné projevy se vyskytují u jiných nemocí, v tomto případě je lze odlišit podle jejich vysoké intenzity. Nejvýznamnější z nich jsou:

 • Kašel. V raných fázích je kašel suchý a nepravidelný. Ale jak rakovina postupuje, stává se silnější a nakonec vadí pacientovi téměř neustále. Ačkoli, pokud nádor pochází z malých průdušek a průdušek, tento příznak se vůbec neobjeví.
 • Bolest na hrudi. Bolestivý syndrom je lokalizován v oblasti ze strany segmentu ovlivněného nádorem (pravé nebo levé plíce) a má různou intenzitu. Na jeho vrcholu je cítit mimo určenou oblast a způsobuje člověku vážné utrpení. S umístěním onkologické patologie na periferii plicní tkáně nemají někteří pacienti prakticky žádnou bolest. To je způsobeno nedostatkem odpovídajících receptorů v těchto místech..
 • Sputum krvavé. Koncentrace krevní hmoty ve sputu je poměrně vysoká a špiní ji karmínově. Spolu s tím se často objevují hnisavé skvrny. Pokud pacient neustále kašel, existuje nebezpečí prasknutí krevních cév s následným krvácením..
 • Dušnost. Maligní nádor, jak se vyvíjí, znemožňuje určité části plic a způsobuje progresivní dušnost. Nedostatek kyslíku ztěžuje práci srdce, což v průběhu času vede k jeho dysfunkci.
 • Zvýšení teploty. Tento příznak je pozorován u většiny pacientů s karcinomem plic ve stadiu 4. Hodnota teploty se v závislosti na jednotlivých faktorech velmi liší.
 • Porucha zažívacího traktu. Takové dysfunkce se objevují po porážce těchto orgánů metastázami, ale ne vždy. Pacient se nejčastěji obává zácpy. Tento stav je zhoršován špatnou chutí k jídlu a neaktivním životním stylem, takže je obtížné ho vyléčit dietou a léky..

Mnoho lékařů nepovažuje teplotu za spolehlivý příznak, protože je typičtější pro infekční onemocnění a zánět. V případě onkologie je vyvolána toxiny produkovanými nádorem nebo ložisky bronchiálního zánětu. Pokud má pacient horečku déle než 2 týdny a převyšuje 38 °, doporučuje se testovat na rakovinu.

S metastázami

Rakovina plic v posledním stádiu téměř vždy metastázy a mohou být ovlivněny všechny orgány. Příznaky jsou různé a závisí na oblasti jejich nasazení. Nejběžnější příklady jsou:

 • Kost. Syndrom bolesti s vysokou intenzitou v končetinách, žebrech, páteři.
 • Mozek. Záchvaty, slepota, narušená koordinace pohybu a řeči, ztráta paměti.
 • Játra. Žloutenka, obvykle doprovázená extrémní podvýživou.
 • Ledviny. Bederní bolest a krev v moči.

Léčba

Léčba rakoviny plic 4. fáze je plná mnoha obtíží, protože nádor již zvládl narušit práci jiných životně důležitých orgánů. Pouze několik z nich se zcela zotavuje a moderní medicína zatím není schopna výrazně prodloužit délku života pacientů.

Lékařské postupy jsou nejčastěji zaměřeny na zmírnění stavu pacienta a obnovení pracovní kapacity poškozených orgánů. Lékaři se také snaží zabránit vývoji nových onkologických ložisek pomocí protirakovinových léků, radiační terapie a chirurgického zákroku. Ten neumožňuje odstranění primárního nádoru kvůli jeho velké velikosti, protože existuje vysoká šance na poškození zbytku tkáně. Když se exsudát hromadí v plicích, je eliminován drenážními postupy.

V některých případech může být objem postižené oblasti chirurgicky odstraněn. Tito pacienti žijí mnohem déle, ale potřeba radiace a chemoterapie vážně narušuje zdraví. Proto není možné přesně říci, jak dlouho bude člověk poté žít. Vše záleží na jeho těle.

U syndromu těžké bolesti se předepisují narkotická analgetika, která zmírňují stav pacienta. V případě potřeby lékaři předepisují hormony a imunomodulátory.

Lidové léky

K léčbě rakoviny plic pomocí lidových léků je mnoho lidí nuceno nedostatkem výsledků po průběhu tradiční terapie. Někteří je také používají jako podpůrná opatření. Existuje mnoho receptů, takže zde jsou jen některé z nich..

 • Listy kopřivy a kořeny kopřivy se míchají ve stejném poměru. Přidejte 3 polévkové lžíce této směsi do sklenice horké vody a vyčleňte na 3 hodiny. Užívejte půl sklenky čtyřikrát denně před jídlem.
 • Vytlačte řepnou šťávu a smíchejte ji se stejným množstvím medu. Pijte půl sklenice třikrát denně před jídlem..
 • Rozemelote jitrocel listy (polévková lžíce), vařte a nechte stranou 2 hodiny. Pak napněte a pijte půl hodiny před jídlem. Trvat třikrát denně.
 • Nalijte polévkovou lžíci lasturičky do půl litru horké vody, vařte a odložte na 2 hodiny. Vezměte lžíci třikrát denně. S tímto receptem buďte opatrní, protože vlaštovka je jedovatá rostlina..

Pamatovat si! Při léčbě lidovými léčivy nezapomeňte na tradiční medicínu. To je často důležité pro pacienty s rakovinou. Také si dejte pozor na podvodníky prodávající údajně prokázané recepty - na této nemoci je postavena obrovská klamavá firma..

Předpověď

Je téměř nemožné úplně vyléčit rakovinu plic v poslední fázi. I s méně agresivními formami dokáže v tomto období žít déle než 5 let pouze 10% as malým nádorem zemře 99 z 100 pacientů během tohoto období, jedná se však pouze o podmíněná čísla založená na statistických údajích. Rakoviny jsou nepředvídatelné a bleskově rychlý růst maligních buněk se může náhle zvrátit. Proto je velmi obtížné přesně říci, jak dlouho bude pacient žít..

Nejúčinnějším způsobem ochrany před rakovinou plic je předcházet mu. A jedním z jeho hlavních principů je vzdát se špatných návyků, zejména kouření. Navíc, mezi ostatními pacienty, kuřáci nesou nemoc mnohem těžší a jejich šance na přežití jsou mnohem nižší..

4. rakovina plic

Epitelová plicní tkáň je za určitých podmínek vystavena maligním změnám ve struktuře buněk. Tato patologie v řadě onkologických chorob se nazývá rakovina plic. Vývoj chorobného procesu je obvykle rozdělen do čtyř fází. Tento článek upozorňuje na problémy související s rakovinou plic 4. fáze.

Rakovina dýchacích cest: prognóza

Různé druhy diagnostických opatření testováním příznaků specifického období vývoje nádoru umožňují lékařům odhadnout délku života pacienta s fatálním onemocněním.

Prognóza pro poslední 4 stadium rakoviny plic je zklamáním. Znovuzrozené maligní buňky (metastázy) se v tomto stádiu choroby rozšířily a ovlivnily další vnitřní orgány člověka v celém těle. Bez ohledu na to, kolik léčebných postupů pokračuje, bez ohledu na to, jaké moderní technologie se používají, lékaři po komplexním vyšetření stanoví prognózu současné formy nemoci s přibližným životem pacienta.

Podle svědectví onkologů je dnes nejlepším ukazatelem u pacientů s rakovinou plic pětileté přežití. Toto je odpověď na otázku: Kolik lidí žije s rakovinou plic 4. fáze?

Představuje deset procent z celkového počtu pacientů s diagnostikovaným sarkomem 4. stupně. Průměrná délka života je v tomto případě přímo závislá na provádění komplexních léčebných postupů předepsaných lékařem osobám trpícím touto chorobou. Nejhorší scénář prognózy pro čtvrtou etapu, kterou dokládají lékaři, je nástup smrtícího výsledku za několik měsíců.

4. fáze - rakovina plic - příznaky

Poslední fáze poškození dýchacího traktu je doprovázena projevy nových, dříve nezaznamenaných symptomů u pacientů:

 • ostré hubnutí;
 • ztráta chuti k jídlu (v některých případech selhání trávicího systému s rozšířením metastáz ve střevní oblasti);
 • hromadění tekutin v břišní dutině (ascites), v plicích (pohrudnice);
 • špatné srážení krve;
 • doprovodná zranění ve formě kompresních zlomenin.

Rakovina fáze 4 je charakterizována selháním jednoho nebo více orgánů, častěji než ostatních:

Vzdálené metastázy v tomto bodě v patologii se mohou tvořit jako maligní nádor v kostech kostry, druhý, dříve zdravý, plíce, v mozku.

Bezprostředně před smrtí, pokud osoba zemře na rakovinu plic ve stadiu 4, a nikoli na vedlejší účinky průběhu onemocnění, například srdeční infarkt nebo vyčerpání, jsou možné dvě možnosti, které označují konečnou fázi onemocnění:

 • tělesná teplota stoupá na kritickou. Agonie spojená s obtížným dýcháním po několika hodinách končí smrtí pacienta.
 • pacient je ponořen do stavu hlouposti - téměř sen, se vzácnými výbuchy vědomí, ve kterém je člověk schopen vyslovit jednotlivá slova bez pochopení jejich významu. V tomto stavu zůstává pacient 15 až 20 hodin před smrtí..

Léčba ve 4. fázi s metastázami v různých orgánech

Je však třeba říci, že kromě vlastního ošetření doma se dnes pacient a jeho příbuzní mohou spolehnout na specializovaná zdravotnická a sociální zařízení, která provádějí paliativní péči o nevyléčitelně nemocné. Lékařské středisko, které přijímá a poskytuje péči pacientům na konci jejich nemoci, se nazývá hospic. Zde jsou vážně nemocným lidem za tímto účelem poskytovány pohodlné podmínky speciálně vyškoleným personálem..

Ambulantní a domácí léčba ve 4. fázi je v podstatě úleva od bolesti předepsaná lékařem.

Typ bolesti, kterou zažívají lidé se stejnou diagnózou nemoci, se může lišit co do původu, intenzity a trvání bolestivých pocitů. Poté, co lékař stanoví typ a amplitudu bolesti, lékař předepíše odpovídající průběh léčby. V některých případech jde o narkotická analgetika:

 • paracetamol;
 • aspirin;
 • diclofenac, etodolac (v kombinaci);
 • ibuprofen, naproxen, ketorolac (v kombinaci);
 • ksefokam;
 • piroxikam;
 • meloxikam;
 • kyselina mefenamová.

Narkotická analgetika předepisovaná pro osobu s rakovinou mohou zahrnovat:

Kromě toho je úleva od silné bolesti prováděna injekcemi, které mají různé trvání. Závislost těla na nich je plná odmítnutí jiných léků proti bolesti a neustálé potřeby zvyšovat dávkování léku, což ohrožuje nebezpečí drogové závislosti. Použití těchto analgetik je přísně kontrolováno lékařem:

Léčba maligního nádoru dýchacích orgánů lidovými léky

Bohužel neexistují žádné statistiky o léčbě rakoviny plic 4. stupně pomocí tradiční medicíny. Recepty na domácí drogy, dotazy týkající se výhod a účinnosti různých druhů tinktur, domácích přípravků, však dnes lze snadno najít na fórech věnovaných této problematice a na internetu..

 1. Alkohol tinktura česneku. Jeden kilogram nastrouhaného česneku se nalije půl litrem alkoholu (70%) a trvá dva týdny na místě chráněném před světlem, filtruje se přes sýr, před jídlem:
  • 3krát denně, jedna kapka;
  • každý následující den se dávka zdvojnásobí na měsíc (následuje přestávka - 2 měsíce);
 2. Jitrocel bylina, s medem. Nasekané čerstvé listy byliny, smíchané se stejným množstvím medu. Před jídlem použijte:

 • jedna jídelna 4krát denně (umytá vodou);
 • Infuze celandinu se zředí vroucí vodou (ve výši: 1 lžíce celandinu ve sklenici vroucí vody). Ochlaďte na pokojovou teplotu, konzumujte před jídlem:
  • jedna polévková lžíce 3krát denně - 2 týdny;
  • dvě polévkové lžíce 3krát denně - 4 týdny.
 • Kdo přežil rakovinu plic 4. fáze. Rakovina plic: jak dlouho žijete? Měli bychom věřit prognózám? Recepty tradiční medicíny

  Poté, co lékař slyšel hrozná slova, že rakovina plic byla detekována, chce každý vědět, jaké předpovědi poskytují onkologové, jak přesně bude léčba provedena a zda existuje šance, jak se této nemoci zbavit. Nejhorší je, že to může být docela obtížné identifikovat, takže v onkologii můžete často najít pacienty, kteří mají 4 stupně, a až do té chvíle si ani neuvědomili, že jsou nemocní.

  Snad nejběžnější otázkou, kterou jsme si položili, je: „Jaká je délka života rakoviny plic 4. fáze?“ Není divu, protože 40 procent lidí již dosáhlo stadia 4 v době jejich diagnózy. Před odpovědí na tuto otázku je důležité si trochu povědět o tom, jak je odpověď získána - statistická odpověď.

  Proměnné, které ovlivňují přežití rakoviny plic

  Průměrná délka života ve stadiu 4 rakoviny plic se může mezi jednotlivci významně lišit. Některé z těchto proměnných zahrnují. Váš specifický typ a umístění rakoviny plic - rakovina plic 4. fáze zahrnuje několik a zahrnuje rakoviny, které se rozšířily pouze do jedné vzdálené oblasti nebo které se rozšířily široce. Přežití může být ovlivněno například rakovinou, která má „cílené mutace“ a je pravděpodobnější, že bude reagovat na nové cílené terapie rakoviny plic. Váš věk - Mladí lidé mají tendenci žít déle než starší lidé s mírnou rakovinou. Vaše celkové zdraví v době diagnózy - Být zdravý obecně v době diagnózy je spojen s delší délkou života a větší schopností odolat léčbě, která může prodloužit přežití. Jak reagujete na léčbu - Nežádoucí účinky postupů, jako je chirurgický zákrok, imunoterapie a různí lidé, mohou omezit vaši schopnost tolerovat léčbu. Další zdravotní stav, který můžete mít - Zdravotní stav, jako je to možné. Komplikace rakoviny plic - Komplikace, jako je například snížení délky života karcinomu plic ve stadiu 4. Kde se rakovina plic rozšířila - rakovina plic se může rozšířit do těla, ale nejčastěji se šíří do mozku, kostí, jater a nadledvin. Jak je uvedeno níže, je-li přítomno pouze několik metastáz karcinomu plic nebo metastáz v játrech, je někdy možná léčba dlouhodobého přežití. Kromě rozdílů mezi různými lidmi je důležité si uvědomit, že statistiky jsou často založeny na lidech, kteří byli léčeni před několika lety..

  V naší době existují 4 stadia této běžné choroby..

  Dokonce ani onkologové se vždy nezavazují mluvit o předpovědích takových lézí. Nikdo nemůže vědět, jak bude tělo reagovat na léčbu, zejména v případech, kdy jsou prováděny pouze postupy zaměřené na zastavení růstu nádoru a zlepšení stavu pacienta, který má rakovinu plic. Je těžké říci, jak dlouho s takovou chorobou žijí. To bude záviset na stadiu, ve kterém je nemoc detekována, a na tom, zda existují metastázy, a na tom, jaký typ rakoviny poškodil orgán..

  Tinktura pižma, zamaniha a šafrán

  Od té doby byly schváleny nové terapie pro lidi se zvýšenou rakovinou plic a v klinických studiích je zkoumáno více léčebných postupů. Střední délka života karcinomu plic 4. nekrózy je však pouze asi osm měsíců. Pětiletá míra přežití - to znamená procento lidí, u nichž se očekává, že budou žít pět let poté, co jim byla diagnostikována rakovina plic ve stadiu 4 - je bohužel pouze 4 procenta.

  Rakovina plic, která se rozšířila

  I když tato čísla zní nízko, existuje mnoho lidí, kteří dlouhodobě přežili rakovinu plic 4. fáze. Pamatujte, že nejste statistik. Je tu naděje a není to falešná naděje. To je velmi důležité mít na paměti. Zatímco rakovina plic ve 4. fázi obvykle není léčitelná, je léčitelná. může nejen zlepšit přežití, ale také pomoci s příznaky rakoviny plic.

  Nejvýhodnější předpovědi jsou samozřejmě uvedeny v případech, kdy byl detekován 1. nebo 2. stupeň nemoci. V tomto případě je stále možné provést operaci a udržovat stav pacienta. Při jmenování včasné a adekvátní léčby je pravděpodobnost života nejméně 5 let po diagnóze asi 70%.

  Šance na přežití, pokud je nemoc detekována ve stadiu 3, jsou sníženy na 20%. Ale pokud byla diagnóza provedena, když metastázy již pronikly do všech ostatních orgánů, pak lékaři nedávají velkou naději. Ano, a pacienti vědí, že je s ním ve čtvrté etapě smrtící, a je znám také téměř každému. Ne všichni pacienti mohou přežít několik měsíců, pětiletá míra přežití nepřesahuje 10%.

  Co můžete udělat pro zlepšení svého přežití?

  Po letech malého pokroku v léčbě rakoviny plic se možnosti léčby a personalizace léčby rakoviny plic exponenciálně zvýšily. To znamená, že pro každého, dokonce i pro rakovinového specialistu, je obtížné uvědomit si každý nový pokrok a klinická hodnocení prováděná po celém světě..

  Výzkum ukazuje, že lidé, kteří se dozvědí více o své rakovině a léčbě rakoviny, mohou mít lepší výsledky. Kromě toho se několik organizací plicního stravování spojilo, aby lidem poskytlo rakovinu plic. Udělejte si chvilku a podívejte se na tyto tipy, jak se chránit jako pacient s rakovinou, ať už žijete s rakovinou plic nebo čelíte rakovině plic se svým blízkým..


  Bude samozřejmě také záviset na tom, jaký druh rakoviny plic byl detekován. Jak dlouho žijí s malými buněčnými lézememi, se bude výrazně lišit od toho, jak dlouho může pacient s rakovinou velkých buněk žít. V prvním případě se tedy přibližně 2% pacientů zotavují a ve druhém vede léčba k výsledku v 10% případů..

  Fakta o rakovině a čísla Atlanta: American Cancer Society. Rakovina savců. Nemalobuněčná rakovina plic fáze 4 je nejpokročilejší. Téměř 40 procent lidí s nově diagnostikovanou rakovinou plic již trpí onemocněním 4. stupně. Toto stádium rakoviny plic není léčitelné, ale je léčitelné a mnoho klinických studií je v procesu zkoumání nových léčeb pro zlepšení přežití..

  Příznaky způsobené přítomností nádoru v plicích, jako je.

  • Bolest na hrudi nebo pažích.
  • Opakované epizody pneumonie nebo bronchitidy.
  Například příznaky spojené s rozšířením nádoru do jiných částí těla. Bolest v zádech, kyčlích nebo žeberech, pokud má nádor potíže s polykáním v důsledku toho, že se nádor blíží nebo napadá Khidasův jícen, změny zraku, slabost nebo křeče, pokud je nádorem žloutenka z nádoru, který má. A symptomy spojené s metastatickým karcinomem obecně.

  Po vyslechnutí této diagnózy by se člověk neměl zoufat. Hlavní věc je důvěřovat profesionálům a nikoli samoléčbě, i když rakovina plic byla nalezena v rané fázi. Jak dlouho žijí pacienti, kteří odmítají léčbu, nezávisí ani na stádiu onemocnění. Někteří mohou zmizet za šest měsíců, i když byl nalezen malý nádor bez metastáz, jiní mohou žít několik let. Pokud však odmítnete postupy, které nabízejí lékaři, bude nevyhnutelný fatální výsledek..

  Protože se rakovina plic fáze 4 rozšířila mimo plíce, má se za to, že nebude schopna odstranit celý nádor a dát šanci na léčbu. Ale karcinom plic 4. fáze lze léčit. V současné době probíhá mnoho klinických studií zaměřených na nové cílené terapie, kombinace chemoterapie a cílené terapie a imunoterapii..

  Americký smíšený výbor pro rakovinu. Léčba rakoviny plic pro malé buňky - verze Professional Health. Ve stadiu 4 zhoubné nádory mezoteliomu metastázují nebo se šíří mimo místo původu do dalších částí těla. Rakovina se může rozšířit do lymfatických uzlin a několika orgánů v těle, včetně mozku, prostaty, páteře a výstelky srdce.

  Rakovina plic je fatální onemocnění charakterizované proliferací buněk z maligního nádoru. Navíc je tento proces považován za nevratný a prakticky nekontrolovatelný. Rakovina plic 4. stupně znamená, že sousední až donedávna zdravé orgány s tkání jsou již postiženy.

  Mnoho pacientů je také příliš slabých na to, aby odolali agresivní chirurgii. Tři systémy běžně používané pro stádium mezoteliomu pleury klasifikují stadium 4 na základě podobných charakteristik a chování. Ačkoli mezoteliom 4. fáze je považován za terminál, pokračující pokroky v paliativní péči vám mohou pomoci žít déle a mít lepší kvalitu života. Někteří pacienti ve stadiu 4 nadále ignorují pravděpodobnost životních let po počáteční prognóze mezoteliomu.

  Příznaky mezoteliomu 4. fáze

  Váš výhled do značné míry závisí na stupni růstu nádoru a na tom, jak dobře reagujete na léčbu. Ve stadiu 4, známém také jako mezoteliom koncového stádia, jsou obecné příznaky, jako je dušnost a kašel, závažnější. Protože se nádory rozšířily mimo plíce, symptomy nejsou izolovány z hrudní dutiny.

  Nemoc se nemusí v žádném případě projevit během celého počátečního období, ale pak se objeví mnoho symptomů najednou. To, že lékař odhalí rakovinu plic 4. stupně, může být nepozornost vůči sobě a může pacientovi jen stěží pomoci. Skutečnost je taková, že počáteční příznaky této choroby, tj. Kašel a vykašlávání sputa, jsou podobné projevům jiných nemocí, a ty „majáky“, které označují přesně rakovinu plic ve stadiu 4, jsou již pro tuto nemoc charakteristické. Například kašel je nutně tvrdý a útoky se objevují velmi často. Alternativně dokonce i nejmenší fyzická aktivita může vyvolat kašel. Sputum u pacienta s rakovinou plic stupně 4 se stává zelenavě žluté, vypadá jako sraženiny, často velmi tmavé. Může dokonce pěnit a zbarvovat jasně červenou. Vše záleží na umístění samotného nádoru a na stavu dalších orgánů v těle. Může dojít dokonce k velmi intenzivnímu krvácení, které ohrožuje život nemocného..

  Mezi běžné příznaky pokročilého mesothelioma patří. Obtížnost dýchání Bolest na hrudi a napjatost Noční pocení a horečka Obtížnost polykání Kašel do krve Tekutina v hrudníku nebo břiše Bolest břicha Únava Těžká ztráta hmotnosti nebo anorexie Obecně se cítíte nepříjemně. Někteří pacienti také trpí kachexií, syndromem spojeným s úbytkem hmotnosti, úbytkem svalů, slabostí a ztrátou chuti k jídlu. Rakovina fáze 4 někdy způsobuje krevní problémy, včetně vysokého počtu krevních destiček a nízkého počtu červených krvinek.

  Klíčovým rysem jsou metastázy, které charakterizují rakovinu plic 4. fáze. Buňky, které tvoří nádor, se šíří velmi rychle téměř po celém těle. V tomto ohledu se objevují další příznaky, které signalizují nemoc. Když nádor roste do mediastina a do různých lymfatických uzlin, bude pro pacienta obtížné mluvit spolu s polykáním, objeví se nadřazený syndrom vena cava, ale toto není celý seznam. Nádor tlačí na orgány na hrudi a důsledky tohoto procesu je téměř nemožné předvídat. A metastázy pronikají do všech orgánů v těle. Například mohou být ovlivněny játra a nadledvinky, stejně jako kosti a slinivka, nemluvě o mozku. Mohou se proto objevit příznaky, které vůbec nejsou spojeny s rakovinou plic 4. stupně. Například žloutenka nebo časté zlomeniny, bolest břicha nebo dolní části zad atd. Patolog hraje důležitou roli v diagnostice rakoviny plic, jeho úkolem je určit přítomnost rakovinných buněk, i když rentgen plic a obecné příznaky naznačují možný vývoj rakoviny.

  Možnosti léčby mezoteliomem 4. stupně

  Ačkoli pro žádné stádium mezoteliomu neexistuje žádná léčebná léčba, možnosti léčby zaměřené na prodloužení přežití jsou ve stádiu nejvíce omezené. Přestože šíření nádorů je ve fázi 4 obvykle příliš velké na to, aby lékaři odstranili veškerou práci, mohou někteří pacienti těžit z méně rozsáhlých chirurgických zákroků. Chirurgové se mohou pokusit odstranit co nejvíce nádorové hmoty, jak je to možné. Mohou také zacílit pouze na problematické nádory, takže pacienti dýchají pohodlněji a méně bolesti..

  Léčba v tomto případě závisí zcela na typu nádoru. Důležitou roli hraje také celkový stav pacienta..

  Poslední fáze onemocnění šíří metastázy do všech orgánů v těle. Léčba je v tomto případě zaměřena na zastavení procesu a na zachování práce postižených orgánů..

  Radiační terapie pro onemocnění, jako je rakovina plic 4. stupně, je nutná, aby se zmenšila velikost nádoru a pokud možno minimalizovaly jeho nepříjemné příznaky. Radioterapii lze předepsat ve spojení s chemoterapií, která má vyšší účinek. Ke snížení objemu tekutiny v plicích se používá torakocentéza. Je to nutné v případě poškození pleury.

  Fáze rakoviny prsu

  Méně invazivní, paliativní chirurgie, která může zmírnit bolest a zmírnit příznaky patří.

  • Paracentéza: absorbuje tekutinu z břišní dutiny.
  • Perikardiocentéza: vypouští tekutinu kolem srdce.
  Nemalobuněčný karcinom plic je běžnějším typem plicního karcinomu než malobuněčný.

  Váš lékař může použít skenování obrázků, aby zjistil, v jaké fázi je. Umožňují jí fotit vnitřek vašeho těla. Mohla by také udělat, ve které vezme malý kousek tkáně z nádoru a podívá se na ni pod mikroskopem.

  Neustálé zlepšování metod léčby v pozdějších stádiích vedlo ke vzniku postupů, které zlepšují život pacientů a jejich životnost. Tyto metody lze nazvat:

  • radiofrekvenční ablace
  • radioembolizace
  • chemoembolizace
  • použití monoklonálních protilátek
  • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

  Předpovědi života pro rakovinu plic 4. stupně

  Nebezpečnou chorobou je rakovina plic. Toto onemocnění postihuje stále více lidí. Pacienti, kterým byla diagnostikována, se obávají, jak dlouho žijí s rakovinou plic.

  V této fázi nádor rychle roste a vytváří metastázy do sousedních struktur: játra, žaludek, střeva a další životně důležité orgány.

  Takoví pacienti nemají prakticky žádnou šanci na uzdravení. Proto je důležité včas konzultovat s lékařem pomoc, vyšetření a léčbu..

  Funkce nemoci a prognóza

  Úplné poslední stadium rakoviny je čtvrté. Rakovina plic je obvykle objevena náhodou a v pozdějších stádiích. To je chyba samotných pacientů, kteří si ani sami nevšimnou některých změn a nechtějí jít k lékaři.

  Plicní onkologie má nejvyšší úmrtnost, protože dýchací systém má pro celé tělo zásadní význam.

  Míra přežití u rakoviny plic je nízká, ale s včasnou léčbou a zahájením léčby žije více než 10% pacientů do 5 let.

  Rakovina plic 4. fáze je rozsudek smrti. Jak dlouho potom žijí - od několika měsíců do 2-5 let. Karcinom plic 4. fáze je charakterizován následujícími projevy:

  1. Velké množství metastáz, které se rozšířily střevy, do jater, ledvin, proto pacienti umírají.
  2. Přidružená onemocnění: papiloma, melanom a další chronické patologie.
  3. Zhoršení života se silnou bolestí v důsledku zasažených plic.

  Bolestivé pocity lze odstranit pomocí speciálních léků - pomáhají posilovat tělo a zlepšovat kvalitu života.

  U rakoviny plic s metastázami roste nádor s přechodem na průdušky. Metastázy se šíří do lymfatických uzlin, jejich počet roste. Častěji tato hrozná nemoc postihuje muže, kteří jsou náchylní k kouření. To je považováno za nejčastější příčinu rakoviny plic..

  To je velmi vážná diagnóza a prognóza rakoviny plic je velmi špatná. Více než polovina případů končí smrtí. Je pravda, že záleží na stadiu rakoviny a stupni nemoci vitálních struktur. Pacienti bez závažných symptomů, ale s rakovinou, mají větší šanci na porážku nemoci.

  Pokud jsou u pacienta přítomny všechny známky onkologie, 75% pacientů se jednoduše neléčí. I po odpovídající léčbě chemoterapií a chirurgickým zákrokem, pokud příznaky přetrvávají po dobu 9 měsíců, nelze pacienta úplně vyléčit. To naznačuje, že vše závisí na osobě samotné - včasná návštěva u lékaře zvyšuje šanci na uzdravení..

  Faktory ovlivňující přežití

  Když je rakovina nalezena v poslední fázi, není již možné odstranit nádor chirurgicky. Ale pacient má šanci žít s rakovinou nějakou dobu, dokonce i několik let. Průměrná délka života u rakoviny plic nepřesahuje rok. Vzácně se vyskytují případy života pacienta až do pěti let. Průměrná míra přežití je 40-50%, je-li vybrána kompetentní a vysoce kvalitní léčba.

  To platí pro rakovinu plic detekovanou v prvním stadiu a správně zvolenou terapii. Ne vždy přijatá léčba přináší pozitivní výsledky. Často ani vícestupňová kombinovaná chemoterapie nezvyšuje šance na překonání nemoci..

  Třetí a čtvrtá stádium nemoci, i při správné léčbě, poskytuje 5 až 8% případů zotavení. S omezeným poškozením a správnou chemoterapií se zvyšuje šance na přežití. Míra přežití v tomto případě je mezi 10-50% všech případů rakoviny plic. Přesto mnoho z prvních pěti let nepřežije..

  Protože rakovina plic ve stadiu 4 může trvat život pacienta již za 2–3 měsíce po diagnóze, pacienti se stále více uchylují k depresi namísto veselého ducha a příležitosti bojovat o život.

  Deprese je charakteristická pro většinu pacientů s rakovinou. Ale začíná se projevovat dlouho před stanovením diagnózy. Depresivní osoba nebude věnovat pozornost takovým příznakům vývoje rakoviny, jako jsou:

  • postupné zhoršování nálady,
  • zvýšené pocení,
  • přetrvávající kašel,
  • zvýšená únava,
  • svalová slabost,
  • pravidelné zvýšení tělesné teploty až o 37-37,5 stupně.

  Více než 80% pacientů s rakovinou plic kouří neustále, takže první projevy rakoviny, jako je kašel, jsou mylně považovány za jednoduchou bronchitidu. Všichni lidé starší 50 let, zejména kuřáci, by měli absolvovat každoroční vyšetření. Fluorografie, která se provádí hromadně pro populaci, nedetekuje rakovinné ložiska v jeho raných stádiích.

  Pokud je nádor umístěn za hrudní kostí, nelze jej detekovat pomocí fluorografického zařízení.

  Pacientovi s rakovinou plic by neměla být poskytnuta uklidňující prognóza v žádném stádiu onemocnění, protože k jeho recidivě může dojít jak na začátku vývoje patologie, tak v pozdějším stádiu. To záleží na:

  • věk pacienta,
  • druh rakoviny,
  • jeho umístění,
  • tempo růstu.

  Dosud nebylo přesně určeno, co ovlivňuje rychlost růstu nádoru v lidském těle. Je však jisté, že někteří pacienti mají vyšší odpor, zatímco jiní - nižší.

  Nejprve zde můžeme hovořit o zachování špatných návyků i po diagnóze nemoci. Odborníci ale neodmítají „vnitřní jádro“, emoční stav pacienta.

  Léčba a doporučení

  Existuje několik způsobů léčby rakoviny plic:

  1. Chirurgické odstranění nádoru.
  2. Chemoterapie je injekce chemikálií do žíly, která může zastavit růst rakovinných buněk.
  3. Radiační terapie - expozice rakovinných buněk tvrdým typům záření.

  Tyto metody se používají jako jediné přijatelné a v kombinaci s ostatními. Některé rakoviny nelze chirurgicky odstranit, ale reagují na chemoterapii. Vývoj rakoviny plic bez léčby vždy končí tragédií.

  Je nemožné porazit nemoc pouze tradičními způsoby léčby, pokud nejsou dodržována následující doporučení:

  1. Odvykání od kouření a pití alkoholu..
  2. Žádná změna v pracovní činnosti, což je velmi důležité, když dojde k rakovině v důsledku nepříznivého pracovního faktoru ve výrobě.
  3. Neustálý pobyt v prašném prostředí, v důsledku čehož existuje riziko vzniku alergické reakce.
  4. Opomíjení obecných metod posilování nervového systému.
  5. Pečlivé sledování projevů vašeho těla a provádění komplexní protirakovinové terapie.

  Pouze s vážným přístupem k léčbě nemocí může být délka života prodloužena o více než jeden rok..

  Pacientka Anatoly M, 54 let, se obrátila na terapeuta na klinice se stížnostmi na únavu, ztrátu chuti k jídlu, dušnost a bolest na hrudi. Také měl epizody zvýšení teploty na 37,2 stupně. Ostatní zjevné známky nachlazení nebyly identifikovány. Vyšetření odhalilo centrální rakovinu pravých plic.

  Po hospitalizaci byl pacientovi předepsána léčba: bylo doporučeno přestat kouřit, bylo provedeno drenáž s odsáváním velkého množství hnisavé tekutiny a byla provedena podpůrná léčba. Pacient se vzdal kouření, začal trávit více času na čerstvém vzduchu, začal se zapojovat do dechových cvičení - to poskytuje plicím saturaci chybějícího kyslíku.

  Navzdory 4. stádiu nemoci pacient žil další 3 roky po diagnóze. V posledních šesti měsících se v játrech vytvořily metastázy. Pacient byl pravidelně léčen na klinice, byl používán průběh chemoterapie, léky byly podávány k udržení zbývajících orgánů.

  Diagnóza rakoviny plic a délka života s ní závisí na pacientovi. Je povinen soustředit se a přijímat všechny pokyny lékaře jako samozřejmost, přísně je dodržovat a neignorovat žádné z jeho doporučení. Hroznou chorobou lze překonat pouze společné úsilí.